Husbilsskatten är ett hot mot ”swemestern”

Är finansminister Magdalena Andersson och den socialdemokratiska/miljöpartistiska regeringen en ”swemester”-sabotör? I ett debattinlägg i Expressen kräver Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), Svensk Camping (SCR) och Caravan Club att den nuvarande beräkningsmodellen för fordonsskatt på nya husbilar skrotas helt eller anpassas till husbilens särart som fordon och hur det brukas.

Debattörerna vill ha en rättvisare beskattning samtidigt som de vill se att fler väljer mobilt boende för semester på hemmaplan, swemester.

– Det är svårt att förklara för en husbilsköpare varför en liten 3,5-tons husbil som puttrar knappt 700 mil per år ska ha en årlig fordonsskatt som är dubbelt så hög än en 16-tons långtradare som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger Tomas Haglund, ordförande HRF, som tillsammans med Peter Jansson, tf vd SCR, samt Börje Swärdström, Caravan Club, undertecknat debattinlägget.

Under 2019 införde Sverige och Storbritannien som enda EU-länder beräkning av fordonsskatt för husbilar, personbil klass II, enligt körcykeln WLTP. Detta med resultatet att fordonsskatten för nyregistrerade husbilar rakade i höjden och blev oproportionerligt hög. För svenskt vidkommande passerade de mest populära modellerna med råge 30 000 kronor per år under de tre första åren.

Men redan i mars ångrade sig de brittiska lagstiftarna. Detta efter att ha konstaterat att det rekordhöga skatteuttaget (som inte var i närheten av det svenska) var mer till skada än nytta. Det drabbade direkt den inhemska husbilsindustrin och indirekt, på sikt, även besöksnäringen. Med bred majoritet röstade parlamentet för att skrota WLTP för husbilar.

– Kvar står nu Sverige som enda EU-land med att straffaskatta bort husbilen från marknaden. Övriga EU-länder har inte ens haft en tanke på att införa WLTP även för husbilar, utan tar hänsyn till husbilens särart som ett fordon i första hand avsett att bo i, berättar Tomas Haglund. 

Tillsammans driver de tre organisationerna inom mobilt boende ”Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar” sedan drygt ett år tillbaka.

Redan förra sommaren fick de besked från Transportstyrelsen om att nyregistrerade husbilar skulle undantas från skatteberäkning enligt körcykeln WLTP just på grund av sin särart som fordon. Ett besked som Transportstyrelsen senare tog tillbaka.

Efter trassligheterna hos Transportstyrelsen har hanteringen av ”husbilsskatten” varit en av de allra vanligaste frågeställningarna till finansministern i riksdagen. Under hård press tillsatte Magdalena Andersson (S) en utredning för att finna en lösning på orättvisan genom flexiblare regler för av- och påställning av husbilar. En utredning som visar att så länge som man vill hålla fast vid WLTP, så går det knappt att lindra skatteeffekterna genom regelförenklingar vid av-/påställning.

– Alla våra argument förstärks ytterligare när vi vet att husbilen är ett, jämförelsevis, klimatsmart och hållbart semesteralternativ, inte minst för familjesemester på hemmaplan, swemester, avslutar Tomas Haglund, ordförande för HRF.

Tomas Haglund, HRF. Peter Jansson, SCR. Börje Svärdström, Caravan.
Please follow and like us:

Entusiasterna som blev en maktfaktor

När Husbilsklubben drog igång 2006 var det med rätt blygsamma ambitioner. De var ett 20-tal entusiaster med samma intressen, och ett mål om att kanske växa till några hundra.
– I dag är vi 15 000, säger klubbens ordförande, Leif Edström.

Medlemmarna förenas i kärleken till sina rullande sommarstugor, och Leif Edström själv är ett typexempel. Han arbetar som specialistofficerare inom flygvapnet. Men när arbetsveckan är över, kliver han in i husbilen och rullar iväg.
– Det är först då det blir helg på riktigt, säger han.
Husbilsklubben har inga anställda, istället köper de in de tjänster som behövs. Tjänsterna handlar till stor del om klubbens hemsida. Där har de saker som reseskildringar, en omfattande karta med ställplatser och ett välanvänt diskussionsforum. Dessutom en lista över olika förmåner som medlemmarna får för sin årsavgift på 100 kronor.
– Rabatter, på däck, drivmedel, färjebiljetter och liknande, säger Leif Edström.

Resan är målet. – Att kunna åka ner och ställa sig vid Storforsen, det blir inte mycket bättre än så, säger husbilsentusiasten Leif Edström.

Om klubben har någon makt? Nja, inget som Leif Edström funderat särskilt mycket på, inte tidigare i alla fall. Mest har den i så fall yttrat sig i påstötningar om saker som vägmärken och att förbättra standarden på landets ställplatser.

Men nu har problemet med de nya husbilsavgifterna tornat upp sig som ett bekymmer.
– Märkligt att de vill skatta oss sönder och samman, säger Leif Edström, som själv har ett äldre fordon och kommer undan med runt 7 000 per år.
– Men för dem som får fullt utslag kan det röra sig om upp mot 20 000. Det känns väldigt övermaga, säger han.

Kan ni påverka?
– Vi kan höja vår röst, och det tänker vi göra. Ta exempelvis fritidsbåtsägarna. Inte för att jag tycker att de ska sättas åt, men de beskattas inte alls på samma sätt. Det blir ju väldigt fel.

Men mår inte miljön bättre om även ni kör mindre?
– Vi kör inte mer än 600 mil i snitt, så det argumentet köper jag inte.

Please follow and like us:

Så missgynnar lagstiftningen nyare husbilar

En annan aspekt som är viktig i miljösammanhang är att nyare husbilar ger lägre utsläpp än äldre modeller. Det missgynnas av den CO2-baserade beskattning enligt WLTP-körcykeln som infördes för husbilar, personbil klass II, 1 september 2019.

Konsekvenserna av beskattningsmodellen är att nybilsförsäljningen går ner samtidigt som importen av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda tenderar att öka.

Grunden till den orättvisa beskattningen är att Finansdepartementet, trots kritik från den utredande Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en schablonmässig beräkningsmodell som förenklat innebär att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil.

Något som är orättvist eftersom en liten husbil på 3,5 ton som körs knappt 700 mil per år får en CO2-beskattning i nivå med 16-tons tung lastbil som rullar 10 000-tals mil per år.

Husvagnsbranschens riksförbund ser två alternativ till en mer rättvis beskattning:

Alternativ 1: En beskattning som tar hänsyn till husbilens särart som ett unikt fordon i första hand avsett för boende, samt har en körsträcka* och körcykel som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. Enligt HRF:s beräkning motsvarar detta cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. (*688 mil/år enligt TRAFA)

Alternativ 2: En beskattningsmodell som utgår från att varje husbil är ett unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Detta eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant.

Please follow and like us:

Bra drag på HRF:s Swemestersajt

Sommaren 2020 kommer många att upptäcka att det stämmer: Sverige är fantastiskt. Och om någon har svårt med fantasin när det gäller resmål så har HRF (Husvagnsbranschens Riksförbund) skapat sajten mobiltboende.se. – En jättestor satsning för oss, säger Lars Bergholm i HRF:s styrelse.

På sajten finns en rad filmer med tips på utflyktsmål som är lite mer än bara enkel inspiration. Här går det mer in på djupet. Vi får följa reportrar med husbil eller husvagn till aktiviteter som westernridning i Norrland, mountainbike-åkning i Jämtland, forsränning, älgsafari, besök på Ven med mera. Bra och intressant, välproducerat utan att bli säljigt. Ungefär som inslagen i klassiska SVT-programmet Packat och klart. – Filmerna tog vi först fram till TV-programmet Gone camping, säger Lars Bergholm.

Trivs bäst i bilen. Lars Bergholm hoppas att fler ska upptäcka de fantastiska platser som finns på hemmaplan.

Nu återanvänds de tillsammans med annat som mobila semestrare kan ha nytta av. Som en konfigurator där det går att beräkna hur klimatsmart ens semester är, tips på klimatsmarta resmål, adresser till återförsäljare, lättförståelig information om husbilsskatterna, med mera. – Vi lanserade mobiltboende.se i slutet av maj, och det blev snabbt bra snurr i sociala medier, säger Lars Bergholm. Som förresten lever som han lär. – Ja, jag älskar att vara ute och åka. Och som tur är gör mina barn det också, säger han.

Please follow and like us:

Den orättvisa husbilsskatten måste bort!

Det politiska trycket på ansvariga ministrar för den orättvisa husbilsskatten, Magdalena Andersson (S) Tomas Eneroth (S) och Ibrahim Baylan (S), ökar. Branschen tillsammans medcampingorganisationer och företrädare för husbilsägarna, konsumenterna, vill ha ett besked om attden tas bort, helst innan den stora semesterperioden rullar igång.


27 maj gick remisstiden ut för Skatteverkets utredning om flexiblare regler för av- och påställning av husbilar. Utredningen, som initierats av finansministern efter hård kritik mot den nya beräkningsmodellen för fordonsskatt enligt WLTP, visar att det går att ändra reglerna för utdebitering specifikt för husbilar, men också att juridiska och systemtekniska problem begränsar deras flexibilitet.


– Säg att det kom ut en tummetott. Orättvisan kvarstår, samtidigt som finansministern hittills valt att avvakta med närmare kommentarer, förklarar Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, som organiserar tillverkare, generalagenter och återförsäljare.


Den nya skatten, som bygger på körcykeln WLTP, infördes i fjol. Förenklat innebär den att skatten för nya husbilar höjdes från ca 15 000 kr/år inklusive bonus-malus till ca 30 000 kr/år – eller mer – under de tre första åren. Det innebär att en liten 3,5-tons husbil som i snitt körs knappt 700 mil/år får en årlig skatt som är dubbelt så hög än en 16-ton tung lastbil som kör 10 000-tals mil/år.


Sverige och Storbritannien är de enda EU-länder som valt att beräkna fordonsskatt för även för husbilar enligtWLTP. Men så sent som mars röstade majoritet i det brittiska parlamentet om att skrota skattemodelleneftersom den var till mer skada än nytta.
– Allt blir ännu märkligare när vi nu talar om swemester. Enligt beräkningar är husbilen ett av de allra mest klimatsmarta och hållbara semesteralternativen för en barnfamilj. Men regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycks ändå inte gilla det.
Tomas Haglund menar att husbilsskatten bör ses som en stad-land-fråga där husbilsägarna på landsorten drabbas hårt av politiska påfund i huvudstaden. I Sverige finns flest husbilar per capita på Gotland med 258 bilar per 10 000 invånare, medan för Stockholms län är siffran 43 per 10 000 invånare.


– Då förstår man att husbilsskatten hamnar långt ner på agendan. Men låt oss säga att alla fritidsbåtar i Stockholms skärgård skulle tvingas betala farledsavgift satt efter det absolut största handelsfartyg som kan tänkas segla in till Stockholms hamn, då skulle det gå undan med att ta bort orättvisan, säger Tomas Haglund.


Branschen vill ha en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och hur den brukas. Tillsammans med intresseorganisationerna Svensk Camping och Caravan Caravan samt med ett djupt stöd bland husbilsägare driver de opinionskampanjen Husbilskampen.

Please follow and like us:

Remissvar – HRF vill hitta en bättre och rättvisare väg för husbilsskatten

27 maj var sista svarsdagen på Finansdepartementets remiss för Förmånligare återbetalning av fordonsskatt vid avställning av husbil. Naturligtvis har Husvagnsbranschens Riksförbund, som driver Husbilskampen i samarbete med Svensk Camping och Caravan Club, lämnat sitt yttrande till Finansdepartementet på den utredning som initierades av finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, efter hård kritik i höstas.

HRF:s svar i sammanfattning:

”Husvagnsbranschen Riksförbund (HRF) är i grunden positiv till att Regeringen gett uppdraget till Skatteverket att utreda förmånligare skatt för Personbil klass II (Husbil). Dagens system är orättvist och oskäligt, när hänsyn inte tas till husbilens särart som fordon sett till användning och miljöpåverkan.

HRF anser dock att utredningsförslaget inte tar bort orättvisan; Dels får fordon som används som bostad betala vägtrafikskatt när det används just som bostad; Dels skall, vid påställning, hela innevarande skatteperioden betalas i förskott. Något som blir en stor och orättvis utgiftspost för brukaren.

HRF anser att en rimligare lösning vore en skattenedsättning som motsvarar lägre antal kilometer, kontra fordon i samma skattesystem, som dessa fordon används. Alternativt klassificera husbilen som en egen fordonsform med anpassade villkor för beskattning – en väg som många EU-länder valt.

Dessa lösningar är enklare tills övrig lagstiftning är anpassad för ett skatteuttag som är anpassat för verklig användning.

Sammantaget kan sägas att utredningsförslaget inte når önskad effekt varken för husbilsägare eller svensk husbils- och besöksnäring, utan snarare kvarstår orättvisan med risk för långtgående negativa effekter. Enligt HRF finns även ett antal oklarheter i utredningen.”

Så sent som i mars beslutade det brittiska parlamentet om att ta bort WLTP-körcykeln som beräkningsmodell för fordonsskatt. Skälet till beslutet är att britterna ansåg att modellen var mer till skada än till nytta. Storbritannien var det enda EU-land jämte Sverige som fram till dess infört WLTP för husbilar.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Please follow and like us:

HRF uppvaktar ministrar än en gång om orättvis husbilsskatt

Med varsamhet och respekt inför pandemin rullar husbilssäsongen 2020 igång så smått.  En säsong som ska präglas av ”svemester”. Trots detta påbud väntar alltjämt husbilsbransch och husbilsägare på ett besked om den oproportionerliga och orättvisa beskattningen av nya husbilar. Detta när CO2-baserad beskattning enligt WLTP-körcykeln infördes för husbilar, personbil klass II, 1 september 2019.

Därför ökar opinions- och lobbykampanjen Husbilskampen sitt lobbytryck ytterligare genom intensifierade aktiviteter såväl i riksdagens korridorer som publikt. Detta  med målet att få till ett besked om rättvisare beskattning av nya husbilar innan sommaren. De vill ha en beskattning som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och hur den brukas, vilket inte WLTP-modellen för uträkning av fordonsskatt gör.

Konsekvensen av den är att försäljningen på den svenska marknaden djupdykt parallellt som importen av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda ökat. Av dessa skäl samt att besöksnäringen skadas har Storbritannien, som det var enda land utöver Sverige som infört WLTP-modellen, nyligen beslutat med en 85-procentig majoritet i parlamentet att den ska tas bort, skrotas omedelbart. Den är både orättvis samt mer till ekonomisk skada än miljömässig nytta, enligt britterna.

– I dagarna har vi tillskrivit finansminister Magdalena Andersson, S, och infrastrukturminister Tomas Eneroth, S, med en begäran om en skatteändring, att skatten blir proportionerlig till fordonet. I vår värld är det märkligt att en liten husbil på 3,5 ton som kör knappt 700 mil per år ska ha en CO2-beskattning i nivå med 16-tons tung lastbil som kör 10 000-tals mil per år, förklarar Tomas Haglund, ordförande för branschorganisationen Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF. I samarbete med SCR Svensk Camping och Caravan Club driver HRF Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar. Ett antal ytterligare intresseorganisationer inom camping och mobilt boende stöttar kampen.

Tomas Haglund, ordförande Husvagnsbranschens Riksförbund – HRF

Tomas Haglund berättar att Skatteverket har på finansdepartementets uppdrag utrett möjligheterna till mer flexibla villkor för av- och påställning av husbilar utan att finna en vidare farbar väg mot en rättvisare beskattning.

– Allt hindras av systemtekniska begränsningar hos Transportstyrelsen, förklarar han och tillägger paradoxen med att husbilen är det mest klimatsmarta och hållbara ”svemesteralternativen” för en familj.

I sin uppvaktning av de socialdemokratiska ministrarna Magdalena Andersson och Tomas Eneroth lyfter HRF fram två vägar för en rättvisare beskattning:

  • En beskattning som tar hänsyn till verkliga särart som ett unikt fordon i första hand avsett för boende samt har en verklig körsträcka (688 mil/år enligt TRAFA) och körcykel som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. HRF:s beräkning är att detta motsvarar cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. Alternativt;
  • En beskattningsmodell, eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant, som istället utgår helt från att varje husbil är ett helt unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende

Enligt Tomas Haglund är de berörda ministrarna överens med HRF om att den nya beskattningen av husbilar både är orättvis och, inte minst, olycklig för både för bransch och konsument.

– Det var därför som finansministern initierade Skatteverkets utredning, Bäst vore att Sverige följde den brittiska linjen om att slopa den orättvisa WLTP-modellen för beräkning av CO2-beskattning av husbilar helt, avslutar Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, som är initiativtagare till Husbilskampen.

Husbilskampens och HRF:s lobbygrupp: Lars Bergholm, styrelseledamot, Tomas Haglund, ordförande, och Mikael Blomqvist, sakkunnig.
Please follow and like us:

Skatteverkets utredning om av-/påställning

Skatteverkets utredning av förenklade villkor för av-/påställning av husbilar, personbil klass https://husbilskampen.se/nyheter/, finns tillgänglig för läsning. Utifrån uppdraget är det en saklig och robust utredning som Skatteverket gjort, samtidigt som den visar på systemtekniska brister hos Transportstyrelsen. Läs rapporten som överlämnades till finansdepartementet 28 februari: Klicka här

Please follow and like us:

Skatteverket ska utreda husbilsskatten!

Finansdepartementet har gett Skatteverket i uppdrag att utreda både förenklade och mer flexibla regler för fordonsbeskattning av nya husbilar. I grunden handlar det om att Skatteverket ska utreda villkoren (karenstiden) som finns för av-/påställning. Utredningen ska ske skyndsamt, ett förslag ska enligt uppgift ligga framme redan i februari 2020.

Vi som står bakom Husbilskampen välkomnar finansminister Magdalena Anderssons besked samt de förstående uttalanden kring skattens orättvisa och totala avsaknad av hänsynstagande till husbilens särart som fordon som hon gjort. Vi gläds också över ministerns personligen positiva inställning till husbilen som semesteralternativ.

Regeringens pressmeddelande: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/flexiblare-skatteregler-for-avstallning-av-husbilar-ska-utredas/

Please follow and like us: