Husbilskampen i nytt politikermöte

Välbesökt och många frågor, så kan vi sammanfatta den politikerträff som HRF och Husbilskampen genomförde hos Forsbergs Fritidscenter i Sollentuna 13 november. Men frågan om den oskäliga och oproportionerliga beskattningen, enligt körcykeln WLTP, av nya husbilar, personbil klass II, från 1 september är ännu inte löst.

Under oktober och november har HRF haft möten med dels finans- och infrastrukturdepartementen dels genomfört en större politikerträff med bland annat deltagare från det nybildade Riksdagens Bilnätverk. Frågan om skatten utreds även på flera håll inom statsapparaten – hos bland annat Transportstyrelsen och Skatteverket.

Men något eller några besked har ännu inte kommit! I dagsläget har ännu en skriftlig fråga har ställts om den orättvisa beskattning till finansminister Magdalena Andersson i riksdagen.

– Alla, från Transportstyrelsen till departementeten, är i grunden överens om att den nya skatten är orättvis. Att den slår fel när en liten 3,5-tons husbil som körs 688 mil i snitt per år får en skatt som är mångdubbelt högre jämfört med skatten för en 16-tons tung lastbil som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund och tillägger att HRF:s mål är att få beskattning som baseras på husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende.

Som en konsekvens av den nya beskattningen rasar den svenska marknaden för nya husbilar samtidigt som anställda inom tillverkning och försäljning av husbilar har varslats om uppsägning.  Utvecklingen i Europa är tvärtom – i flertalet EU-länder sker tillväxt.