Mobilt boende är en del av fri mobilitet

Husbilsliv är en expansiv fritidsaktivitet i Sverige, inte minst på landsorten. Snart rullar det 100 000 husbilar på våra vägar. Bara i Finland finns det fler husbilar per capita.
Husbilen med dess flexibilitet är en del av den fria mobiliteten som driver tillväxt. Jämfört med många andra semesteralternativ är husbilen ett hållbart alternativ.

– Varje år säljs 5 000 – 7 000 nya husbilar i Sverige och vi är det näst husbilstätaste landet (93/10 000 inv) i Europa efter Finland (100/10 000 inv). 

– Flest husbilar per invånare finns i Gotlands län med 236 husbilar per 10 000 invånare och i Norrbottens län med 169/10 000 (antalet husvagnar i Norrbotten är 611/10 000), medan motsvarande för Stockholms län är 40 husbilar per 10 000 invånare och 88 husvagnar per 10 000. Siffrorna kan inte tolkas på annat sätt än att husbilen är viktig för glesbygden och turismen utanför storstäderna.

– Den vanligaste köparen av en husbil har inte varit husvagnsägare tidigare, utan snarare ägt ett hus eller båt. 

– Många husbilsägare har även något specialintresse; jakt/fiske/friluftsliv/hund-, häst- och motorsport, där fordonet är av avgörande betydelse för utövandet.

– Sedan 2012 har det sålts fler nya husbilar än husvagnar på den svenska marknaden och snart är beståndet 100 000 husbilar.

– Många barnfamiljer har upptäckt husbilen under senare år. Dagens husbilsköpare är således inte bara pensionärer.

– Jämfört med många andra fritidsaktiviteter, semesteralternativ som charter- och flygresor, har mobilt boende i form av husbil ett jämförelsevis modest CO2-avtryck. En norsk växthusgasutredning drar slutsatsen att utsläppen för en husbilssemester – två personer – är relativt höga jämfört med ett antal olika semesterformer, som cykelsemester, men långt lägre än de semesterformer som det är troligt att en husbilsägare annars skulle välja. Utredningen ger också vid hand att andra skatter och lagstadgade engångsavgifter för att reducera CO2-utsläppen skulle var mer effektiva än de som enbart husbilar beläggs med.

– Semestrar man flera – fyra personer – tillsammans i en husbil i Sverige är det ett nog så klimatsmart alternativ enligt metoden Klimatsmart semester, trots den höga schablonmässiga beräkningen.

Norsk rapport.

Bestånd 2017, länsfördelat.

Nyregistreringar från och med 1961.