Skatteverket ska utreda husbilsskatten!

Finansdepartementet har gett Skatteverket i uppdrag att utreda både förenklade och mer flexibla regler för fordonsbeskattning av nya husbilar. I grunden handlar det om att Skatteverket ska utreda villkoren (karenstiden) som finns för av-/påställning. Utredningen ska ske skyndsamt, ett förslag ska enligt uppgift ligga framme redan i februari 2020.

Vi som står bakom Husbilskampen välkomnar finansminister Magdalena Anderssons besked samt de förstående uttalanden kring skattens orättvisa och totala avsaknad av hänsynstagande till husbilens särart som fordon som hon gjort. Vi gläds också över ministerns personligen positiva inställning till husbilen som semesteralternativ.

Regeringens pressmeddelande: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/flexiblare-skatteregler-for-avstallning-av-husbilar-ska-utredas/

Please follow and like us: