Så missgynnar lagstiftningen nyare husbilar

En annan aspekt som är viktig i miljösammanhang är att nyare husbilar ger lägre utsläpp än äldre modeller. Det missgynnas av den CO2-baserade beskattning enligt WLTP-körcykeln som infördes för husbilar, personbil klass II, 1 september 2019.

Konsekvenserna av beskattningsmodellen är att nybilsförsäljningen går ner samtidigt som importen av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda tenderar att öka.

Grunden till den orättvisa beskattningen är att Finansdepartementet, trots kritik från den utredande Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en schablonmässig beräkningsmodell som förenklat innebär att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil.

Något som är orättvist eftersom en liten husbil på 3,5 ton som körs knappt 700 mil per år får en CO2-beskattning i nivå med 16-tons tung lastbil som rullar 10 000-tals mil per år.

Husvagnsbranschens riksförbund ser två alternativ till en mer rättvis beskattning:

Alternativ 1: En beskattning som tar hänsyn till husbilens särart som ett unikt fordon i första hand avsett för boende, samt har en körsträcka* och körcykel som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. Enligt HRF:s beräkning motsvarar detta cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. (*688 mil/år enligt TRAFA)

Alternativ 2: En beskattningsmodell som utgår från att varje husbil är ett unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Detta eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant.

Please follow and like us: