Husbilskampen i nytt politikermöte

Välbesökt och många frågor, så kan vi sammanfatta den politikerträff som HRF och Husbilskampen genomförde hos Forsbergs Fritidscenter i Sollentuna 13 november. Men frågan om den oskäliga och oproportionerliga beskattningen, enligt körcykeln WLTP, av nya husbilar, personbil klass II, från 1 september är ännu inte löst.

Under oktober och november har HRF haft möten med dels finans- och infrastrukturdepartementen dels genomfört en större politikerträff med bland annat deltagare från det nybildade Riksdagens Bilnätverk. Frågan om skatten utreds även på flera håll inom statsapparaten – hos bland annat Transportstyrelsen och Skatteverket.

Men något eller några besked har ännu inte kommit! I dagsläget har ännu en skriftlig fråga har ställts om den orättvisa beskattning till finansminister Magdalena Andersson i riksdagen.

– Alla, från Transportstyrelsen till departementeten, är i grunden överens om att den nya skatten är orättvis. Att den slår fel när en liten 3,5-tons husbil som körs 688 mil i snitt per år får en skatt som är mångdubbelt högre jämfört med skatten för en 16-tons tung lastbil som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund och tillägger att HRF:s mål är att få beskattning som baseras på husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende.

Som en konsekvens av den nya beskattningen rasar den svenska marknaden för nya husbilar samtidigt som anställda inom tillverkning och försäljning av husbilar har varslats om uppsägning.  Utvecklingen i Europa är tvärtom – i flertalet EU-länder sker tillväxt.

Please follow and like us:

Ännu inget besked om den nya och orättvisa ”husbilsskatten”

Frågan om den oskäliga och oproportionerliga beskattningen av nya husbilar, personbil klass II, från 1 september är ännu inte löst.

Branschorganisationen Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, väntar alltjämt på respons från det möte som de haft med finans- respektive infrastrukturdepartementen.

Organisationens företrädare är djupt bekymrade över hur ett av de mest klimatsmarta semesteralternativen kan straffskattas bort. I sin nuvarande form innebär WLTP-formeln att några av de allra vanligaste husbilarna får en årlig skatt på 30 000 kronor eller mer. Enligt HRF omfattas 95 procent av alla nyregistrerade husbilar av lagkravet och därmed den drastiskt höjda skatten.

– Marknaden för nya husbilar har minskat med 50 procent efter förste september och våra medlemmar inom tillverkning och försäljning överväger neddragningar. Redan har 25 medarbetare hos landets största husbilsbyggare, Kabe, sagts upp, berättar Tomas Haglund, ordförande för HRF och tillägger att importen av husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda från andra länder ökar.

Efter Transportstyrelsens tillbakatagna besked om husbilsbeskattningen, har den politiska aktiviteten ökat. I riksdagen har frågeställningar skickats till ansvarig minister, finansminister Magdalena Andersson (S) och i en interpellationsdebatt har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ställts till svars. Dessutom har motioner lämnats in. Parallellt med detta har HRF haft ett möte med statssekreterarna Leif Jakobsson (S) och Mattias Landgren (S) från finans- respektive infrastrukturdepartementen.

– Alla, från Transportstyrelsen till departementeten, är i grunden överens om att den nya skatten är orättvis. Att den slår fel när en liten 3,5-tons husbil som körs 688 mil i snitt per år får en skatt som är mångdubbelt högre jämfört med skatten för en 16-tons tung lastbil som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger Tomas Haglund och tillägger att HRF:s mål är att få beskattning som baseras på husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende.

Med stöd av Svensk Camping, Caravan Club och Husbilsklubben driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar.

Bild, fr v: Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet, Tomas Haglund, HRF, Lars Bergholm, HRF, Mikael Blomqvist, HRF, och Leif Jakobsson, Finansdepartementet.

Please follow and like us:

HRF diskuterade förslag på lösning med ansvariga departement

26 september hade HRF möte med statssekreterarna på finans- och infrastrukturdepartementen kring beskattning av nyregistrerade husbilar.

Mötet skedde efter inbjudan från departementen. Från HRF:s sida deltog Tomas Haglund, Lars Bergholm och Mikael Blomqvist, medan från Infrastrukturdepartementet deltog Mattias Landgren och från finansdepartementet Leif Jakobsson. Båda statssekreterare och respektive ministers närmaste politiske tjänsteman.

Syftet med mötet var att de ville ha en nulägesbild över frågan eftersom den har flyttats upp på den politiska agendan – hamnat i debatten. Efter mötet är HRF:s slutsats att de vill hitta en lösning på beskattningsfrågan. Sedan vilken form lösningen kommer att ha vet HRF inte i nuläget.

– Mötet och diskussionen var bra – båda parter var pålästa, och vi hade med oss ett omfattande faktaunderlag, dels med teknik, lagar och regler, dels med statistik och marknadsbeskrivningar, samt tre olika förslag till lösning på frågan, sammanfattar HRF:s ordförande, Tomas Haglund.

Bild, fr v: Mattias Landgren, infrastrukturdepartementet, Tomas Haglund, Lars Bergholm och Mikael Blomqvist, HRF, samt Leif Jakobsson, finansdepartementet.

Please follow and like us:

Bra respons från bransch, press och deltagande politiker.

Så kan vi sammanfatta Husbilskampens hearing under Husvagn/Husbils förstadag på ELMIA i Jönköping.

Under moderatorn Göran Björklunds ledning gav HRF:s Tomas Haglund och Mikael Blomqvist en nulägesbild från arbetet med att få till en rättvisare beskattning av nya husbilar, medan Peter Jansson, SCR, lyfte fram hur viktig husbilen är för utvecklingen inom svensk camping. Börje Svärdström, Caravan Club, och Carina Ollén, Husbilsklubben, lyfte det hot som den nya beskattningsformen kan vara för Campingsverige och den expansiva husbilsdelen.

Deltagande politiker anmärkte dels på orättvisan i själva skatten för husbilen jämfört med andra fordon, dels upprördes de över att Tranportsstyrelsen tagit tillbaka det förhandsbesked som de gett i om med sitt svar på HRF:s, SCR:s och Caravan Clubs debattinlägg i Göteborgs-Posten.

Husbilskampen fortsätter sitt arbete för en rättvisare beskattning av husbilen.

Please follow and like us:

Transportstyrelsens kovändning i skattefrågan hotar knäcka husbilsbranschen

Övergången från den tidigare bränsledeklarationscykeln NEDC till den nya, och mer verklighetsanpassade, testcykeln (WLTP) har inneburit att det rått stor osäkerhet om hur detta kommer att påverka skatten på husbilar. Dessutom har direkt felaktig information lämnats från Transportstyrelsen, vilket påverkat många HRF-medlemmars beslut inför modellåret 2020.

I ett pressmeddelande på torsdagen uppger Transportstyrelsen att vissa husbilar, ca 95 procent av nybilsmarknaden enligt HRF:s beräkningar, ska vara testade enligt WLTP och beskattas efter detta värde.

De höjningar av skatten under de tre första åren som från början diskuterades var av den storleksordningen – över 100 procent – att den helt skulle slå undan benen för många av landets tillverkare, importörer och återförsäljare av husbilar.

HRF har därför, sedan början av året, satsat mycket kraft på att bearbeta politiker och andra befattningshavare – bland annat genom kampanjen ”Husbilskampen” – och den 12 juli trodde alla att kampen var vunnen. Då skrev nämligen Ullabritt Andersson, verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen, ett genmäle på en debattartikel från HRF i Göteborgs-Posten.

”Skatten på husbilar förändras inte” löd rubriken på hennes genmäle, och hon skrev bland annat: När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar. Det beskattningsgrundande koldioxidvärdet baseras alltså inte på WLTP-värdet. Det baseras på ett framräknat värde enligt beräkningsformler utifrån vägtrafikskattelagstiftningen, ”skälig grund”. Det beror på att systemet i dag är anpassat och utformat från ett ställningstagande som Skatteverket har gjort. Det innebär att beräkning av fordonsskatt för husbilar även fortsättningsvis utgår från ”skälig grund”, även om det finns ett angivet CO2-värde.

Ett klart och tydligt besked som fick stor medial spridning, och HRF:s medlemmar anpassade sin strategi inför modellåret 2020 enligt denna information.

Glädjen blev emellertid kortvarig då Monica Näslund, pressansvarig på Transport- styrelsen den 23 augusti – alltså endast en vecka innan de nya bestämmelserna ska träda i kraft – meddelade: Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning.

Transportstyrelsen har således gjort en kovändning i frågan, och konstaterar samtidigt att det inte är Transportstyrelsen, utan Finansdepartementet, som ”äger” frågan och avgörandet ligger således på finansminister Magdalena Anderssons bord.

Redan nu har dock branschen börjat aviserat neddragningar – bland annat har Sveriges största husbilstillverkare varslat 25 anställda om uppsägning. Även hos återförsäljare och leverantörer till husbilsbranschen diskuteras neddragningar för anpassningen av verksamheten som den nya verkligheten kommer att innebär.

Men branschen ger sig inte! Därför fortsätter ”Husbilskampen”– bland annat med en press- och politikerträff den 11 september i samband med mässan på Elmia – och HRF ser med spänning fram emot den utredning av fordonsskatten som kommer att göras under hösten.

Please follow and like us:

Samtalen med lagstiftarna fortsätter

Husbilskampen för en rättvisare beskattning av nya husbilar efter 1 september går vidare. Vi bedriver ett omfattande lobbyarbete för att finna en politisk lösning på problematiken med beskattningen. En beskattning som innebär att en husbil, personbil klass II, utvecklats från 5 000 kr/år (fram till 18-06-31) till 14 000 kr/år (fr o m 18-07-01) och efter 1 september 2019 till 30 000 kr/år för nyregistrerade husbilar.

Eftersom beskattning bygger på lagstiftning, har vi genomfört möten och haft samtal med riksdagsledamöter. Vi har pratat och mött ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet, dock inte Kristdemokraterna och Miljöpartiet. De har också visat sin förståelse för orättvisan och konsekvenser av den.

I den allra senaste politikerträffen hos Bengts i Örkelljunga 8 juli deltog fr v på bilden: Elin Gustavsson (S) Trafikutskottet, Linda Flaten Forsbergs, Bjuv, Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Bengt-Åke Bengtsson, Bengt i Örkelljunga, Tomas Haglund, Alde och ordförande för HRF, Johnny Lindell, Vinslövs Fritidscenter samt Per-Arne Håkansson (S) Konstitutionsutskottet samt suppleant i Trafikutskottet. Tidigare har vi genomfört politikerträffar i Tenhult och Kristinehamn.

Vi kommer även att tillskriva ansvariga ministrar; finansminister Magdalena Andersson (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Isabella Lövin (MP), i frågan.

Please follow and like us:

Otåliga husbilsägare väntar på besked


Onsdag 27 mars 2013. Östra och Västra riksdagshuset sett från Strömgatan. Riksbron.
Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag.

Många är oroliga över den framtida beskattningen av husbilar, personbil klass II, inte minst såhär i Midsommar- och semestertid. Många undrar om det blir sista sommaren med fri mobilitet för alla husbilsägare – kommer nästa sommar att bli ett schackspel med Transportstyrelsen och försäkringsbolagen med på- och avställningar, samtidigt som den svenska husbilsbranschen riskerar att långsiktigt skadas av ogenomtänkta politiska beslut? Besked önskas!

Från husbilsbranschen, Husvagnsbranschens Riksförbund, och med stöd av intresseorganisationerna Svenska Camping och Caravan Club arbetar vi på att finna en politisk lösning, lagändring, av den nuvarande beskattningsmodellen som börjar gälla 1 september 2019. Tillsammans vill organisationerna ha en beskattningsmodell som utgår från husbilens särart samt att bilen har en årlig körsträcka på under 700 mil. Detta för att fortsatt stimulera mobilt boende som semesterform.

Branschen, HRF, har haft möten med både Transportstyrelsen och Finansdepartementet. Något direkt resultat av dem föreligger ännu inte – dock har HRF inte avspisats utan funnit visst gehör från dem. Det finns en dialog.

Vidare har finansdepartementet fått ytterligare faktaunderlag med beräkningsmodeller samt nationell och europeisk statistik som styrker branschens befarade konsekvenser.

På en skriftlig fråga i riksdagen har finansminister Magdalena hänvisat till att det går att ställa av/på en husbil samt att alla måste bidra med sitt för att reducera CO2-utsläppen.

Såhär långt har HRF arbetat för en politisk lösning, kalla det för tyst diplomati, men vi har instrument för ett större nationellt upprop emot beskattningen genom Husbilskampen. Dock låter vi avvakta med det under tiden som myndighets- och de politisk kvarnarna maler på. Tiden går dock, och snart är det 1 september.

Please follow and like us: