Den orättvisa husbilsskatten måste bort!

Det politiska trycket på ansvariga ministrar för den orättvisa husbilsskatten, Magdalena Andersson (S) Tomas Eneroth (S) och Ibrahim Baylan (S), ökar. Branschen tillsammans medcampingorganisationer och företrädare för husbilsägarna, konsumenterna, vill ha ett besked om attden tas bort, helst innan den stora semesterperioden rullar igång.

27 maj gick remisstiden ut för Skatteverkets utredning om flexiblare regler för av- och påställning av husbilar. Utredningen, som initierats av finansministern efter hård kritik mot den nya beräkningsmodellen för fordonsskatt enligt WLTP, visar att det går att ändra reglerna för utdebitering specifikt för husbilar, men också att juridiska och systemtekniska problem begränsar deras flexibilitet.

– Säg att det kom ut en tummetott. Orättvisan kvarstår, samtidigt som finansministern hittills valt att avvakta med närmare kommentarer, förklarar Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, som organiserar tillverkare, generalagenter och återförsäljare.

Den nya skatten, som bygger på körcykeln WLTP, infördes i fjol. Förenklat innebär den att skatten för nya husbilar höjdes från ca 15 000 kr/år inklusive bonus-malus till ca 30 000 kr/år – eller mer – under de tre första åren. Det innebär att en liten 3,5-tons husbil som i snitt körs knappt 700 mil/år får en årlig skatt som är dubbelt så hög än en 16-ton tung lastbil som kör 10 000-tals mil/år.

Sverige och Storbritannien är de enda EU-länder som valt att beräkna fordonsskatt för även för husbilar enligtWLTP. Men så sent som mars röstade majoritet i det brittiska parlamentet om att skrota skattemodelleneftersom den var till mer skada än nytta.

– Allt blir ännu märkligare när vi nu talar om swemester. Enligt beräkningar är husbilen ett av de allra mest klimatsmarta och hållbara semesteralternativen för en barnfamilj. Men regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycks ändå inte gilla det.

Tomas Haglund menar att husbilsskatten bör ses som en stad-land-fråga där husbilsägarna på landsorten drabbas hårt av politiska påfund i huvudstaden. I Sverige finns flest husbilar per capita på Gotland med 258 bilar per 10 000 invånare, medan för Stockholms län är siffran 43 per 10 000 invånare.

– Då förstår man att husbilsskatten hamnar långt ner på agendan. Men låt oss säga att alla fritidsbåtar i Stockholms skärgård skulle tvingas betala farledsavgift satt efter det absolut största handelsfartyg som kan tänkas segla in till Stockholms hamn, då skulle det gå undan med att ta bort orättvisan, säger Tomas Haglund.

Branschen vill ha en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och hur den brukas. Tillsammans med intresseorganisationerna Svensk Camping och Caravan Caravan samt med ett djupt stöd bland husbilsägare driver de opinionskampanjen Husbilskampen.