Husbilskampen drog till Hyssna

Husbilskampen har genomfört ett tredje dialogmöte med politiker kring den orättvisa beskattningen av husbilar på kort tid. Mötet, som skedde hos Forsbergs Fritidscenter i Hyssna mellan Göteborg och Borås, lockade fyra riksdags- och kommunpolitiker. 

Det blev ett bra samtal kring hur husbilsbranschens tillväxt påverkas negativt av den styvmoderliga behandlingen i bonus-malus-systemet. De deltagande politikerna från Moderaterna (Jan Ericson och Tomas Johansson) respektive Centern (Jessica Carlund och Pontus Johansson) menade att husbilsbeskattning är en typisk stad-land-fråga samt att den borde ha varit löst för länge sedan.

Please follow and like us:

Dialogmöte med ledande centerpolitiker

Husbilskampen har haft ett timmeslångt dialogmöte med fem ledande centerpolitiker. 

I mötet, som hölls i Hallsberg, deltog:

Linda Larsson, kommunalråd och distriktsordförande, Örebro.

Anders Åkesson, riksdagsledamot från Kalmar och Vice ordförande i trafikutskottet. Talesperson för Centerpartiet gällande transportinfrastruktur och IT.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot för Örebro. Kunnig inom skogsfrågor och jämställdhetsfrågor, samt intresserad av näringslivsfrågor. 

Lars-Göran Zetterlund, regionstyrelsen och regionfullmäktige i länet. Jobbar också med infrastruktur och samhällsbyggnadsfrågor och insatt i kollektivtrafikfrågor. 

Inga-Lill Andersson, lokalpolitiker Karlskoga. Kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande.

– Totalt sett ett väldigt bra möte, summerar Fredrik Engstrand, styrelseledamot HRF och värd för mötet som skedde i campingform. 

Please follow and like us:

Husbilskampen höjer trycket i vår

Husvagnsbranschens Riksförbund med samarbetspartners höjer trycket i opinionskampanjen ”Husbilskampen för en rättvisare beskattning”. Under maj kommer, bland annat, ett antal dialogmöten med i första hand riksdagspolitiker att genomföras. På det första dialogmötet, som hölls hos nyöppnade HymerCenter i Lomma 2 maj, deltog representanter från M, KD och SD. Husbilskampen representerades av Lars-Erik Hörmander, Fredrik Engstrand och Ola Ambuhm.

Please follow and like us:

Bilverkstadsorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening deltar i Husbilskampen

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, som bland annat organiserar och kvalitetscertifierar husbilsverkstäder, ansluter sig till ”Husbilskampen, för rättvisare beskattning av husbilar”. SFVF är Nordens största motorbranschorganisation med över 3000 medlemsföretag.

Husbilskampen är en opinionskampanj för en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och drivs av Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, i samarbete med intresseorganisationer inom camping och mobilt boende.

– Precis som Svensk Camping, SCR, och Caravan Club påverkas även våra medlemmar i allra högsta grad av den orättvisa beskattningen. Således är det ett naturligt steg för oss att sluta upp bakom HRF:s arbete för en rättvisare beskattning, säger Claes Åström, vd för SFVF.

Samtidigt är det klart att HRF intensifierar sitt lobbyarbete. Detta sker främst genom en utökad politisk dialog fram till riksdagsvalet.

Vad man vill, är att undanta nya husbilar från, eller åtminstone lindra effekterna av, CO2-beskattning enligt körcykeln WLTP och malus i miljöstyrningssystemet bonus-malus.

– Vi vet att vi har rätt i skattefrågan, att nya husbilar har en orättvis beskattning. Vi ges också rätt av en politisk majoritet i riksdagen, vilket ger förutsättningar för att husbilarna ska få en egen och mer rättvisande beskattning bara lagstiftningsfrågan lyfts i riksdagen, säger Lars-Erik Hörmander ordförande för HRF.

Sedan Husbilskampen inleddes 2019, har det skett en svängning i frågan inte minst tack vare dåvarande finansministern Magdalena Anderssons svar på att kritiken var befogad. Genom förenklade regler för av- och påställning av nya husbilar från mars 2021 har skatten inledningsvis lindrats, något som senare ätits upp av förändringar inom miljöstyrningssystemet bonus-malus som drabbat husbilar, personbil klass II, extra hårt.

– Idag är Sverige det enda EU-landet som inte tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det brukas när det ska beskattas. Det känns märkligt att en liten husbil som kör några hundra mil om året ska ha en högre beskattning än en timmerbil med fleraxlat släp som rullar 10 000-tals mil per år. Det måste vi få ändring på, därför fortsätter vi kampen, avslutar Lars-Erik Hörmander, HRF.

Please follow and like us:

Politisk majoritet stödjer Husbilskampen


Det finns numer i teorin en riksdagsmajoritet för att se över, utreda, beskattningen av husbilar.

Detta framkom vid riksdagsdebatten 25 februari om förändringar av det så kallade bonus-malus-systemet för förbättrad miljöstyrning av transportsystemet. Det var centerpartisten Helena Vilhelmsson som under debatten öppnade upp för en fortsatt debatt kring en lösning av den orättvisa beskattningen av husbilen. Sedan tidigare stödjer Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ett omtag i beskattningsfrågan speciellt för husbilarna.

I nuläget arbetar Husbilskampen med tre olika lösningar på hur den orättvisa beskattningen ska göras mer rättvis. Dessa är: En beskattning som tar hänsyn till husbilens verkliga särart som ett unikt fordon som i första hand är avsett för boende samt har en verklig körsträcka (688 mil/år enligt TRAFA) och körprofil som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. HRF:s beräkning är att detta motsvarar cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. Alternativt: En beskattningsmodell, eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant, som istället utgår helt från att varje husbil är ett helt unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Alternativt: Att behålla dagens ”skälig grund”.

Följ hela debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/forstarkt-och-forenklad-miljostyrning-i_H801SkU16


Bild: Helena Vilhelmsson, Centerpartiet
Please follow and like us:

Stort uppsving för husbilar

Över så gott som hela Europa har det under året varit ett stort uppsving för husbilsmarknaden, och totalt uppgår ökningen efter det tredje kvartalet till hela 13 procent.

Störst har uppgången varit i Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Portugal, Tyskland och Österrike medan Sverige – förmodligen mycket beroende på den oskäliga beskattningen – hör till det fåtal länder där antalet nyregistreringar har sjunkit.

I Tyskland (det enda land där oktobersiffrorna publicerats) har uppgången fortsatt – och det med ännu större styrka. Under oktober månad nyregistrerades mer än 4 900 nya husbilar, vilket är 88 % fler än under samma månad föregående år. Oktoberförsäljningen i Tyskland är dessutom avsevärt större än vad den totala årsförsäljningen i Sverige förväntas bli.

(Källor: ECF och CIVD.)

Please follow and like us:

Starkt myndighetsstöd för omtag i husbilsskattefrågan

Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar får ett starkt stöd för sitt mål och arbete av två tunga expertmyndigheter i sina remissvar avseende förändringar i det nuvarande bonus-malus-systemet.

Förändringarna är en del av budgetförslaget för 2021.

Det är dels Transportstyrelsen som kräver en ny konsekvensutredning rörande beskattningen av husbilen, dels är det Energimyndigheten som kräver ett omtag eftersom det inte finns några husbilar som omfattas av bonus.

Myndigheternas svar till finansdepartementet visar att husbilskampen har rätt avseende skatteuttaget på husbilar, att det är både orättvist och i vissa hänseenden även godtyckligt, inte rättssäkert.

Just rättsosäkerheten är något som Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och Svensk Camping, SCR, lyfter fram i sina svar samtidigt som de ställer krav på någon form av förutsägbarhet vid förändringar. HRF:s och SCR:s remissvar är även djupare sett till konsekvensbeskrivningar för husbilsbransch och besöksnäring. Båda vill att beskattningen ska ta hänsyn till husbilens särart som fordon och hur det brukas.

Bland remissvaren är det också noterbart att Regelrådet, den fristående instans som ska utreda konsekvenser för näringslivet vid författningsändringar, helt utelämnar husbilen och besöksnäringen i sin konsekvensanalys. HRF har påtalat detta för Regelrådet efter att ha tagit del av deras remissvar.


Finansminister Magdalena Andersson på väg att lägga fram ett budgetförslag med ännu mer orättvis beskattning av husbilen.
Please follow and like us:

Ingen höjning av norska husbilsskatten

Än en gång väljer den norska regeringen att flytta fram införandet av körcykeln WLTP för beräkning av skatteuttag på husbilar, personbilar klass II, ännu ett år. Anledningen är att det inte föreligger adekvata faktaunderlag nog för rättssäkra och skatte-/intäktsneutrala beräkningar av skatten på husbilen som fordonstyp. Detta meddelas i förslaget till statsbudget för 2021.

Det innebär att i nuläget är Sverige det enda EU-/EES-land som, trots kritik från bransch, och husbilsklubbar med stöd av expertmyndigheter, tillämpar CO2-beskattning av nyregistrerade husbilar från och med 1 september 2019.

Idag betalar ägaren av en nyregistrerad husbil dubbelt så hög fordonsskatt jämfört med en långtradare. Dessutom tas ingen hänsyn till husbilens särart som fordon och hur det brukas. Den årliga körsträckan är knappt 700 mil.

Efter att konstaterat att branschen kritik var relevant initierade finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, för knappt ett år sedan en utredning. Därför fick Skatteverket, med stöd av Transportstyrelsen, i uppdrag att utreda förenklade villkor för av- och påställning av husbilar. Detta för att lindra konsekvenserna av WLTP. På grund av systemtekniska och juridiska skäl har det förslag som ligger med i den socialdemokratiska och miljöpartistiska budgetpropositionen för 2021 endast en smärre skattereduktion för husbilsägarna. Liberalerna och Centerpartiet har redan aviserat att de stödjer regeringens förslag.

Den norska beräkningsmodellen blir även fortsättningsvis baserad på vikt och motorvolym. ”Regeringen har varit bekymrad över en intäktsneutral omläggning till WLTP för husbilar. Utan en tillräckligt bra databas för denna förändring väljer regeringen det säkra framför det osäkra”, säger Geir Holm, generalsekreterare för Norge CaravanBransjeforbund i ett uttalande med anledning av regeringsbeskedet.

I sin kommentar påpekar han också vikten av förutsägbarhet rörande framtida beslut med anledning av att branschen och husbilsköparna fått andrum fram tills 2022.

Please follow and like us:

Fördel Swemester

Hemester eller Swemester är ett av de mest hållbara semesteralternativen. På klimatsmartsemester.se kan man beräkna sitt klimatavtryck och jämföra olika sätt att resa.
– På vår hemsida finns massor med förslag på hur du semestrar med lägre miljöpåverkan, säger Erik Lundberg, projektansvarig.

I sommar kommer många att semestra på hemmaplan vilket ökar populariteten för att resa med husbil eller husvagn. Klimatsmart semester är ett nätverk som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna.

– Vi vill på ett konkret sätt göra det enkelt att beräkna sitt klimatavtryck när det gäller turism och semesterresor, säger Erik Lundberg, som också är forskare på Centrum för turism vid Göteborgs handelshögskola.

Därför tog de fram en beräkningsmodell som tar hänsyn till både färdsätt och boende. Det går att jämföra olika alternativ och få förslag på mer klimatsmarta semesterresor och aktiviteter.

Att semestra med husbil eller husvagn i Sverige är ett bra alternativ för de som inte kör så långt.
– Det kan handla om att åka till en camping som ligger ett par timmar bort och kanske ta sig runt i närområdet med cykel.

Även dagens rekommendationer kring Coronapandemin talar för Swemester och om det snart öppnas upp för längre resor inom Europa så är husbilen helt klart ett bättre alternativ än flyget. – En avgörande faktor är också hur många som reser i husbilen. En familj med 3–4 personer minskar ju sitt klimatavtryck ytterligare. En annan fördel är att boendet följer med bilen jämfört med dem som flyger och sedan bor på hotell nere i södra Europa, vilket också ger ett ökat klimatavtryck. I Sverige är dock de flesta hotell mer miljömedvetna och använder till exempel grön el.

Please follow and like us:
Skatteverkets utredning om husbilsskatten klar

Skatteverkets utredning om husbilsskatten klar

Nu har Skatteverket lämnat över utredningen om förmånligare villkor för återbetalning av skatt för husbilar, personbil klass II, vid avställning till Finansdepartementet.

Utredningen visar dels på att det går att förändra karenstiden för återbetalning av fordonsskatt, dels på att frågan är komplicerad om man även ska ta hänsyn till husbilens särart sett till fordon och hur den brukas.

Skatteverket föreslår i sin utredning att karenstiden för fordonsskatt sänks från nuvarande 15 dagar till fyra dagar för husbilar, personbil klass II, av fordonsår 2018 eller senare som har blivit skattepliktiga för första gången efter 1 juli 2018. De fyra karensdagarna gäller under husbilens tre första år i trafik, det vill säga under den så kallade bonus-malus-perioden.

Att karenstiden endast sänks till fyra dagar och inte slopas helt, förklarar Skatteverket med att det beror på systemtekniska skäl hos Transportstyrelsen som administrerar utdebiteringen. Av samma systemtekniska skäl är det utredningens förslag att ikraftträdandet sker 1 mars 2021.

I grunden är Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av husbilar och husvagnar, tillfredsställda över att de vunnit gehör för sin fråga om orättvis beskattning av nya husbilar, samt att berörda departement och myndigheter arbetar för att finna en lösning på problematiken.

– Skatteverkets utredning är saklig och robust, medan utredningsförslaget tvingats anpassa sig till systemtekniska begränsningar för bland annat utdebitering hos Transportstyrelsen. Fyra karensdagar är klart bättre än dagens 15, men husbilsbranschen, och förmodligen även finansminister Magdalena Andersson, hade förväntat sig ett utredningsförslag som bygger på dygnsdebitering, att skatt endast tas ut när husbilen brukas, säger Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och tillägger att arbetet måste påskyndas.

– Förmodligen delar även finansministern vår inställning till att arbetet måste påskyndas. Vi pratar om en ledtid på ett år för att anpassa ett IT-system, vilket är en evighet för konsument och bransch enligt vår bedömning.

HRF har sedan mars 2019 påtalat den orättvisa beskattningen av husbilen visavi andra fordonsslag. Organisationen driver med stöd av branschorganisationen Svensk Camping samt konsument- och intresseorganisationerna Caravan Club och Husbilsklubben opinionskampanjen ”Husbilskampen – för en rättvisare beskattning av husbilar”. 

Please follow and like us: