Fördel Swemester

Hemester eller Swemester är ett av de mest hållbara semesteralternativen. På klimatsmartsemester.se kan man beräkna sitt klimatavtryck och jämföra olika sätt att resa.
– På vår hemsida finns massor med förslag på hur du semestrar med lägre miljöpåverkan, säger Erik Lundberg, projektansvarig.

I sommar kommer många att semestra på hemmaplan vilket ökar populariteten för att resa med husbil eller husvagn. Klimatsmart semester är ett nätverk som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna.

– Vi vill på ett konkret sätt göra det enkelt att beräkna sitt klimatavtryck när det gäller turism och semesterresor, säger Erik Lundberg, som också är forskare på Centrum för turism vid Göteborgs handelshögskola.

Därför tog de fram en beräkningsmodell som tar hänsyn till både färdsätt och boende. Det går att jämföra olika alternativ och få förslag på mer klimatsmarta semesterresor och aktiviteter.

Att semestra med husbil eller husvagn i Sverige är ett bra alternativ för de som inte kör så långt.
– Det kan handla om att åka till en camping som ligger ett par timmar bort och kanske ta sig runt i närområdet med cykel.

Även dagens rekommendationer kring Coronapandemin talar för Swemester och om det snart öppnas upp för längre resor inom Europa så är husbilen helt klart ett bättre alternativ än flyget. – En avgörande faktor är också hur många som reser i husbilen. En familj med 3–4 personer minskar ju sitt klimatavtryck ytterligare. En annan fördel är att boendet följer med bilen jämfört med dem som flyger och sedan bor på hotell nere i södra Europa, vilket också ger ett ökat klimatavtryck. I Sverige är dock de flesta hotell mer miljömedvetna och använder till exempel grön el.

Please follow and like us:
Skatteverkets utredning om husbilsskatten klar

Skatteverkets utredning om husbilsskatten klar

Nu har Skatteverket lämnat över utredningen om förmånligare villkor för återbetalning av skatt för husbilar, personbil klass II, vid avställning till Finansdepartementet.

Utredningen visar dels på att det går att förändra karenstiden för återbetalning av fordonsskatt, dels på att frågan är komplicerad om man även ska ta hänsyn till husbilens särart sett till fordon och hur den brukas.

Skatteverket föreslår i sin utredning att karenstiden för fordonsskatt sänks från nuvarande 15 dagar till fyra dagar för husbilar, personbil klass II, av fordonsår 2018 eller senare som har blivit skattepliktiga för första gången efter 1 juli 2018. De fyra karensdagarna gäller under husbilens tre första år i trafik, det vill säga under den så kallade bonus-malus-perioden.

Att karenstiden endast sänks till fyra dagar och inte slopas helt, förklarar Skatteverket med att det beror på systemtekniska skäl hos Transportstyrelsen som administrerar utdebiteringen. Av samma systemtekniska skäl är det utredningens förslag att ikraftträdandet sker 1 mars 2021.

I grunden är Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av husbilar och husvagnar, tillfredsställda över att de vunnit gehör för sin fråga om orättvis beskattning av nya husbilar, samt att berörda departement och myndigheter arbetar för att finna en lösning på problematiken.

– Skatteverkets utredning är saklig och robust, medan utredningsförslaget tvingats anpassa sig till systemtekniska begränsningar för bland annat utdebitering hos Transportstyrelsen. Fyra karensdagar är klart bättre än dagens 15, men husbilsbranschen, och förmodligen även finansminister Magdalena Andersson, hade förväntat sig ett utredningsförslag som bygger på dygnsdebitering, att skatt endast tas ut när husbilen brukas, säger Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och tillägger att arbetet måste påskyndas.

– Förmodligen delar även finansministern vår inställning till att arbetet måste påskyndas. Vi pratar om en ledtid på ett år för att anpassa ett IT-system, vilket är en evighet för konsument och bransch enligt vår bedömning.

HRF har sedan mars 2019 påtalat den orättvisa beskattningen av husbilen visavi andra fordonsslag. Organisationen driver med stöd av branschorganisationen Svensk Camping samt konsument- och intresseorganisationerna Caravan Club och Husbilsklubben opinionskampanjen ”Husbilskampen – för en rättvisare beskattning av husbilar”. 

Please follow and like us:

Ingen ny beskattning av nya husbilar

Efter några turbulenta julidagar med motstridiga uppgifter in i det sista från Transportstyrelsen är Husbilskampen avgjord till husvagnsbranschens och framtida husbilsköpares fördel.

Det innebär att det blir ingen ny beräkningsformel enligt WLTP för skatteuttag på nya husbilar, personbil klass II, från och med 1 september 2019, utan kommande modell ska ha samma skatt som föregående.

– Branschen, husbilsägarna och camping-Sverige kan pusta ut. Den nya skatten på 28 000 – 35 000 kronor per år för en 3,5-tons husbil hade varit ett dråpslag mot husbilen som semesterform med, sett över tid, även stora konsekvenser för landets besöksnäring, förklarar Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF.

– Den nya beräkningsformeln för CO2-utsläpp enligt WLTP för husbilar, personbil klass II, hade inte tagit hänsyn till husbilens särart och därmed varit djupt orättvis, fortsätter Tomas Haglund.

Det var i mars som HRF påbörjade opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen. Inom ramen för denna har HRF genomfört ett antal aktiviteter för att påverka lagstiftande politiker, beredande myndigheter och ansvariga departement. HRF har även haft stöd av branschorganisationen Svensk Camping, intresseorganisationen Caravan Club och i ett senare skede även Husbilsklubben.

– Som branschorganisation har HRF blivit starkare genom detta gemensamma arbete, men vi har också dragit lärdom hur viktigt det är att bevaka och sätta sig in i politiska beslut som påverkar branschens förutsättningar. Nu ser vi fram mot att fler väljer husbilen som semesterform och tackar alla som ställt upp i Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen, avslutar Tomas Haglund, ordförande HRF.

Please follow and like us: