Regeringen föreslår sänkt skatt för husbilar!

Regeringen föreslår sänkt skatt för husbilar!

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren.

De senaste åren har förändringar i hur fordons koldioxidutsläpp mäts lett till högre fordonsskatt för husbilar. Samtidigt är utbudet av husbilar med låg och nollutsläppsalternativ ännu inte lika stort som för andra personbilar och lätta lastbilar, vilket gör att malus för husbilar inte har samma miljöstyrande effekt som för andra typer av lätta fordon. Finansdepartementet remitterar därför ett förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av den förhöjda fordonsskatten.

– Husbilsbranschen är viktig för Sverige och husbilar innebär glädje och frihet för många människor. Samtidigt har skatten för husbilsägare ökat som en konsekvens av förändringar i hur man mäter fordons koldioxidutsläpp. Därför remitterar vi nu ett förslag som sänker skatten på husbilar, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Promemorian remitteras för att det ska vara möjligt att behandla förslagen i budgetpropositionen för 2025. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Ändringarna föreslås i så fall träda i kraft den 1 februari 2025.

Tas malus bort för alla husbilar nu?

– Om förslaget blir verklighet tas malus bort för alla husbilar. Förslaget Regeringen nu remitterar skulle innebära att malus inte längre ska tas ut för några husbilar, varken nya eller sådana som redan är i trafik, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Vi är mycket glada för att Regeringen nu agerar och föreslår en sänkt skatt för alla husbilsägare. Enligt våra preliminära beräkningar (med reservation för att alla detaljer om förslaget ännu inte är kända) skulle det innebära en sänkt skatt för en genomsnittlig husbilsägare med mellan 5 000:- och 8 000:- per år, säger Mikael Blomqvist, VD KABE AB.

Please follow and like us:
Sommarstuga på hjul står högt i kurs – ”Vi ser en tillväxt med 20 procent”

Sommarstuga på hjul står högt i kurs – ”Vi ser en tillväxt med 20 procent”

Allt fler svenskar ser fördelarna med att ha en sommarstuga på hjul.

Och trenden med långliggare är tydlig. Många campare väljer samma plats på samma camping – år efter år.

– På vissa av våra campingar har vi långa kölistor där vi inte kan ta emot fler, på andra ser vi en ökning. Som till exempel i Halmstad, där vi ser en tillväxt med 20 procent bara under de två senaste åren, säger Ingela Lundkvist, kommersiell chef på First Camp.

Under pandemiåren växte intresset för campinglivet avsevärt. Försäljningen av husvagnar och husbilar ökade och det som då kallades ”Svemester-trend” har i dag i stort sett blivit en sanning.

Mikael Wåhlund är chef för region nord på First Camp och han kan intyga att vi svenskar trivs med campinglivet – och gärna på samma plats.

– Framför allt ser vi en ökning när det gäller långliggare under för- och eftersäsong. Under semestern är det många som gärna reser runt, men resten av året vill man utnyttja sitt fordon som en sommarstuga, gärna bara några mil från hemmet.

– Det är också tydligt att det blir fler husbilar på för- och eftersäsongen. Då har du parkering och sommarstugeliv i samma paket.

Två punkter med säsongscamping är tydliga:

• Många väljer att dubblera mellan både sommar- och vintercamping.

• Val av campingplats och semesterplaner går i vågor beroende på vilken fas man är i livet. 

Mikael Wåhlund förklarar:

– När barnen är små är det skönt att ligga still på samma plats under säsongen. När de blir större reser man gärna runt, för att sedan återvända till att välja en fast säsongsplats igen när de är utflyttade.

– Och då bor man gärna in sig riktigt ordentligt och gör vagnen till sin sommarstuga.

Vad är det då som lockar campare att boka samma plats år efter år? Sjö- och havsnära campingplatser är alltid populära, men här spelar även fritidsintressen in. Vandrings- och cykelleder, fiskemöjligheter och bra skidåkning är några aspekter som sticker ut.

Men många väljer också destination efter vad campingplatsen har att erbjuda.

– Restauranger och närhet till mataffär brukar vara uppskattat. Likaså utbudet av både barn- och vuxenaktiviteter. Det är viktigt att det finns något för alla åldrar, säger Ingela Lundkvist.

Vissa platser, menar Ingela Lundkvist, är mer populära och sticker ut lite extra. Hon nämner bland annat First Camp i Åhus vid Kristianstad samt First Camp Björkäng i Varberg där långliggarna har blivit egna små samhällen på campingen. Många av dem sedan generationer tillbaka. 

– Här handlar det nästan uteslutande om husvagnar där vagnen skapar en trygg hemmakänsla, gärna kompletterad med ett stabilt förtält, trätrall, staket, blommor och veranda.

– Tillsammans bildar de en slags grannsamverkan där alla hjälper till att hålla campingen i ordning. Precis som man skulle göra i ett sommarstugeområde.

Please follow and like us:

Tydligt besked från (M): Ytterligare försämringar av skatten på husbilar skall stoppas!

Vid en pressträff hos Kabe AB gav Edward Riedel (M), ordförande i Riksdagens Finansutskott och Mats Green, Energi- och Näringspolitisk talesperson (M) tydliga besked – ytterligare försämringar av skatten på husbilar skall stoppas.

De riktade samtidigt en uppmaning till berörda myndigheter att avvakta med att göra förändringar av nuvarande regelverk tills dess att politiken hinner återkomma med ny lagstiftning.

Edward Riedel (M), ordförande i Riksdagens Finansutskott.

Sedan bonus-malus skatten infördes 2018 har den haft omfattande negativa konsekvenser för såväl tillverkare av husbilar, återförsäljare, campingar och svensk besöksnäring. Den orättvisa beskattningen riskerar dessutom att återigen fördubblas om de förslag som just nu förbereds hos Transportstyrelsen och Skatteverket genomförs. (M) sätter nu ned foten och klargör – vi vill lösa detta!

– Skattefrågan kring husbilar är en prioriterad fråga för Moderaterna, säger Edward Riedel och fortsätter,

– Vi kommer nu att förhandla med våra övriga samarbetspartier och återkomma under året med detaljer kring hur lösningen ser ut. Det finns flera olika sätt att lösa detta och jag vill inte låsa mig till ett sätt innan förhandlingen är klar.

Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund ser positivt på Moderaternas besked.

– Vi har sedan skatten infördes 2018 gång efter gång pekat på de orättvisa och negativa konsekvenser skatten har inneburit, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Det är bra att frågan nu närmar sig en lösning i och med Moderaternas besked idag, fortsätter Per Nilsson och avslutar,

– Det vi vill se är en rättvis beskattning som är långsiktigt förutsägbar.

Please follow and like us:
Fast adress, fricampare och ”elvagnar” – heta campingtrender som fått fäste

Fast adress, fricampare och ”elvagnar” – heta campingtrender som fått fäste

Pandemin och ”Swemester” triggade i gång att allt fler valde att satsa på att köpa en husvagn eller husbil. En trend som verkar ha fått fäste.

– Signalerna är tydliga. Många av de som valde att hoppa på ”campingtrenden” under pandemin väljer att stanna kvar, säger Jörgen Nyström, kanslichef på HRF, Husvagns- och Husbilsbranschens riksförbund.

Borta bra, men hemma bäst. Kanske en sliten klyscha, men något som stämmer väldigt bra när det kommer till svenskarnas intresse att semestra. Framför allt när det kommer till att utforska Sverige och lokala platser med ett mobilt boende.

– Du kan åka när du vill, vart du vill och med vem du vill. Ibland bara några mil från din fasta punkt. Det viktiga är känslan av frihet och att på ett smidigt sätt bryta vardagen med något annat, säger Jörgen Nyström, 

Den positiva starten av året, med en stärkt krona gentemot andra valutor, är en anledning till att branschen tror att 2024 kommer att bli ett betydligt bättre år än föregående. Detsamma gäller signalerna om att räntetoppen förhoppningsvis är nådd och att media pratar om räntesänkningar.

Vad kan man då se för trender under 2024? Och vilka trender som skapades under pandemiåren har slagit rot? Här är några punkter som nuvarande – och blivande –husvagns- och husbilsägare ser som viktiga inför den kommande säsongen!

• Elektricitet utan laddstolpe

Allt fler husvagns-, husbils- och vanägare låter solstrålarna driva allt elektriskt i fordonet. Med en solpanel är du inte beroende av 220 volt, vilket är perfekt för dig som gillar att vara ute i naturen eller som inte vill stanna på en camping eller ställplats. Dessutom sparar du en slant med egenproducerad el.

• Fast adress alltmer populärt

Trenden som alltmer börjar likna en sanning. Allt fler väljer att hyra en säsongsplats på en camping för att använda sitt fritidsfordon som sommarstuga. Här kompletterar man gärna med ett stabilt förtält, trätrall, staket och veranda för att skapa hemmakänsla och mer utrymme. Och det bästa av allt, sommarstugan flyttar till fjällen och skidsäsongen under vintern.

• Ett ökat miljötänk

Forskning (presenterad på husbilskampen.se) visar att camping är den semesterform som har näst lägst påverkan på miljön. Endast fjällvandring med resa med tåg till fjällen genererar mindre utsläpp. Och det är detta, förutom bland annat smidighet och frihet, som är ett av skälen för många som provade campinglivet för första gången under ”Swemester-boomen” 2020 och 2021 att vilja fortsätta. Här kan vi verkligen prata om en trend som slog rot. 

• Besöksmål med egna campingplatser

Liseberg, Ullared, Sweden Rock Festival, Skara Sommarland, Astrid Lindgrens värld… Trenden att nöjesattraktioner och populära evenemang lockar med egna campingplatser för att göra besöket smidigare för sina besökare håller i sig. Ett tydligt exempel på det är just Sweden Rock som till sommarens festival mer än fördubblar den egna campingplatsen – från 350 platser till 750.

• Inspiration via sociala kanaler

På Instagram finns i dag miljontals bilder på campinglivet och trenden att låta sig inspireras av andra campare kommer att växa ännu mer. Via inläggen får vi exempelvis tips på hur fordonet kan stylas och inredas, samt fina platser som är värda ett besök. Hashtaggar som #husbilsliv, #husvagnsliv, #vanlife och #vaknadarduvill är några exempel på detta som allt fler utnyttjar.

• Smarta husvagnar

Teknik är viktigt för oss och ju mer beroende av den vi blir, desto mer följer husvagnsbranschen efter. Därför kommer så kallade smarta husvagnar att bli allt vanligare. Det innebär att de är utrustade med avancerade och tekniska funktioner som uppkopplade övervakningssystem samt kontroll av belysning, värme, kyla och säkerhet. Fler vagnar kommer även att vara utrustade med Wi-Fi-anslutning och underhållningssystem så att vi kan vara uppkopplade och bli roade även ute i det fria.

Please follow and like us:
Möjligheter till utveckling av campingbranschen diskuterades i nytt nätverk i Riksdagen

Möjligheter till utveckling av campingbranschen diskuterades i nytt nätverk i Riksdagen

Med en miljon utövare är camping och mobilt boende en av landets största folkrörelser. Dessutom utgörs majoriteten av utländska gästnätter i Sverige under sommaren av campingövernattningar, vilket få känner till. Nu vill branschen ändra på det bland våra politiker.

Därför har Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, startat upp Campingnätverket i Riksdagen. HRF är den samlande organisationen för företag med svensk anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag samt återförsäljare. 

Det främsta skälet till campingnätverkets tillkomst står att finna i arbetet för en rättvisare beskattning av nya husbilar, Husbilskampen, som HRF drivit sedan 2019.

– Synen på camping är en typisk stad-land-fråga, därför är syftet med nätverket att skapa politisk förståelse för, och sprida information kring, svensk campings förutsättningar och villkor samt betydelse för tillväxt och regional utveckling. Det ska stimulera att fler riksdagsledamöter upptäcker och förstår folkrörelsen camping och campingens alla möjligheter, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

2022 svarade campinggästerna för 11,2 miljarder kronor i turistomsättning, enligt statistik från Svensk Camping och Resurs. Till detta kommer tillverkning, försäljning och service av husvagnar, husbilar, tillbehör samt annan campingutrustning till en årlig omsättning på 31,3 miljarder kronor i landet, enligt HRF.

– Camping är inte bara en folkrörelse utan en hel industri med 12 500 anställda, varav 80 procent är säsongsanställda. Det innebär ändå att mer än 4 000 personer får sin dagliga utkomst genom att arbeta med camping i Sverige antingen hos tillverkare av fordon, utrustning eller på turistanläggningar, säger Per Nilsson och tillägger att camping och framför allt mobilt boende är ryggraden i besöksnäringen på landsbygden eller glesbygden.

På den första träffen för Campingnätverket i Riksdagen 29 november deltog Per Nilsson, HRF och värd, Martin Juhos, vd Svensk Camping och Johan Söör, vd First Camp som inbjudna talare samt Jörgen Nyström, kanslichef HRF, och Mikael Blomqvist, vd Kabe och expert. Moderator var Göran Björklund, rådgivare Newsroom.

Frågor som lyftes under lunchmötet var beskattning av husbilar, ny viktgräns för körkort, producentansvar för husvagnar och husbilar, regelverk för ställplatser, lättnader i plan- och bygglagen, arbetsgivaravgift för ungdomar, regler för alkoholtillstånd samt behovet av större myndighetsengagemang för att utveckla camping som en del av besöksnäringen.

Kontaktpersoner i Campingnätverket i Riksdagen är Marléne Lund Kopparklint, M, och Thomas Morell, SD.

– Det blev en lyckad utrullning, camping är en viktig del av besöksnäringen, inte minst på landsbygden, samtidigt som den skapar stora personliga mervärden för utövarna, säger Thomas Morell, SD.

8 ledamöter deltog samt några politiska tjänstemän.

Please follow and like us:
Camping får ett riksdagsnätverk

Camping får ett riksdagsnätverk

Riksdagen får ett nytt intressenätverk. Det är campingnäringen anfört av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, som bildar Campingnätverket i Riksdagen.

– Camping och mobilt boende är en folkrörelse med en miljon utövare varje år. Dessutom står camping och mobilt boende för majoriteten av utländska gästnätter i Sverige, något som man lätt glömmer bort när man diskuterar den svenska besöksnäringen, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

Syftet med nätverket är att skapa politisk förståelse för, och sprida information kring, svensk campings förutsättningar och villkor samt betydelse för tillväxt och regional utveckling. Det ska stimulera att fler riksdagsledamöter upptäcker och förstår folkrörelsen camping och campingens alla möjligheter.

Detta ska ske genom kunskapsutbytande dialog, föredrag och verksamhetsbesök, mellan bransch och företrädare för branschens alla företag samt intresseorganisationer, enligt programförklaringen.

Den första lunchträffen för Campingnätverket i Riksdagen arrangeras 29 november. På agendan står bland annat en summering av campingåret 2022-2023 samt frågor kring hur man skapar fortsatt tillväxt och stärker konkurrenskraften inom campingsektorn. 

– Camping och framför allt husbilsboende är ryggraden i besöksnäringen i glesbygd, samtidigt som det finns en enorm utvecklingspotential enbart inom detta område, säger Per Nilsson.

Medverkande är Per Nilsson, HRF, Martin Juhos, vd Svensk Camping och Johan Söör, vd First Camp.

För HRF:s vidkommande finns en huvudfråga, det är kravet på en rättvisare beskattning av husbilen, enligt Per Nilsson. 

– Glädjande är att finansminister Elisabeth Svantesson, M, efter interpellationsdebatt i riksdagen 17 november med dels Gunilla Svantorp, S, dels Thomas Morell, SD, tycks förstå problematiken med den orättvisa beskattningen och konsekvenser av den för såväl husbilsköpare som bransch, avslutar Per Nilsson.

I samarbete med Svensk Camping (SCR), Svenska Fordonsbranschen och Caravan Club driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning.

Please follow and like us:
Finansministern vill inte se några negativa konsekvenser av förändrad husbilsbeskattning

Finansministern vill inte se några negativa konsekvenser av förändrad husbilsbeskattning

Pressen ökar på finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, på att finna en lösning på den orättvisa beskattningen av nya husbilar. 

Vid fredagens interpellationsdebatt i riksdagen ställde både Thomas Morell, Sverigedemokraterna, och Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna frågor kring hur finansministern har för avsikt att agera kring eventuella förändringar av beräkningsmodellen för fordonsbeskattning enligt ”skälig grund” för husbilar, personbil klass II. Förändringar som för närvarande utreds av Transportstyrelsen och Skatteverket på uppdrag av Finansdepartementet.

I sina svar till Morell respektive Svantorp poängterade finansministern att eventuella förändringar inte får ha några oönskade, negativa, konsekvenser för branschen och konsumenterna, husbilsägarna.

Gunilla Svantorp, S, undrade även över var den hemställan som Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, skickade in till Finansdepartementet i april befinner sig. Något svar gavs inte på denna fråga från finansministerns sida.

”Från vår sida upplever vi det åtminstone som om finansministern förstår problematiken kring den orättvisa beskattningen och eventuella konsekvenser av den för såväl branschen, konsumenterna och i sin förlängning även campingnäringen”, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

”Vårt mål är en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det brukas”, fortsätter Per Nilsson.

I samarbete med intresseorganisationerna Svensk Camping, SCR, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar.

Länk till interpellationsdebatt om husbilsbeskattning i Riksdagen 17 november 2023: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/fordonsskatt-pa-husbilar_hb10103/

Please follow and like us:

Husbilsbranschen vädjar till ministrar om stöd i fordonsskattefrågan

Nu hotas åter husbilssektorn av nya och orättvisa skattehöjningar. Vad ska vi göra?

Den frågan inleder ett brev ställt till dels finansminister Elisabeth Svantesson (M), dels näringsminister Ebba Busch (KD) undertecknat av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbunds ordförande och fem ledande aktörer, tillika medlemmar, inom husbilssektorn.

Detta efter nya hot mot beskattningen av nya husbilar.

”En höjd skatt på nya husbilar riskerar att en hel bransch slås ut med konsekvensen att tusentals anställda blir utan jobb. Om skatteändringen blir verklighet, är det försäljning av äldre begagnade fordon och gråimport som kommer att gälla i framtiden. Något som i sin tur innebär att fordon med mycket sämre miljöprestanda och ingen utveckling när det gäller trafiksäkerhet kommer att rulla på våra vägar. Detta kan knappast vara eftersträvansvärt för en ansvarstagande politiker”, skriver de oroade brevskrivarna.

Husbilsbranschen består av ca 140 företag med ca 2 300 anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter husbilar. Branschen omsätter ca 27 miljarder kronor/år och säljer årligen 4 000 nya respektive 20 000 begagnade husbilar på den svenska marknaden. 

Tidigare har branschen på olika sätt och tillämpningar av lagar och regelverk kunnat anpassa sig till de många förändringarna som varit inom husbilsbeskattning under det senaste decenniet. 

”Blir det som nu bereds – och kan beslutas – på tjänstemannanivå på Transportstyrelsen och Skatteverket verklighet, så har vi kommit till vägs ände som företagare inom husbilsbranschen. Då går det inte längre att driva eller investera i affärsrörelsen”, skriver de i brevet till Svantesson och Busch samtidigt som de konstaterar att det är bråttom eftersom förändringen kan träda ikraft inom kort. Skulle förändringen av beskattning enligt modellen ”skälig grund” träda i kraft, beräknas den årliga fordonsskatten för nya husbilar hamna i spannet 36 000-44 000 kronor under de tre första åren.

– Vi vill att Finansdepartementet stoppar det som är på gång på Transportstyrelsen och Skatteverket, samt omedelbart påbörjar arbetet med att ta fram en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell för husbilar, personbil klass II, säger Per Nilsson, ordförande för HRF och fortsätter:

– Vi vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till dess särart som fordon, att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än det stora flertalet lätta transportbilar. Skatteuttaget ska vara rättvist och eventuella förändringar förutsägbara, som det är nu är det svårt att vara husbilsföretagare!

Sedan tidigare ligger en hemställan från HRF hos Finansdepartementet i frågan.

Please follow and like us:

Skatter och regelverk största hoten för svensk camping

Det största hotet mot den framtida tillväxten inom svensk campingnäring är beskattningen av nya husbilar, personbil klass II. Det framkom under det branschsamtal som arrangerades på mässan Elmia Husvagn Husbil i Jönköping under fredagen.

– Får vi en ytterligare höjning av fordonsbeskattningen som innebär ett årligt skatteuttag på 36 000–44 000 kronor per husbil under de tre första åren, är risken stor att tillverkare, återförsäljare och i sin förlängning även campingnäringen drabbas mycket negativt. Inom husbilsnäringen kommer vi att få många konkurser. Allt förorsakat av en orättvis beskattningsmodell, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF.

Tillsammans med tre andra bransch- och intresseorganisationer, Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen, driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen. Kampanjen förespråkar en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det framförs.

– Nu beskattas husbilen för en genomsnittlig körsträcka för lätta transportbilar på 1 800 mil, medan den i realiteten är knappt 600 mil för vårt fordonsslag. Skatt ska man betala, men den ska vara rättvis. Därför vill vi att beskattning av husbilar, personbil klass II, beräknas utifrån ett ”index” baserat på genomsnittlig årlig körsträcka för fordonsslaget, alternativt att vi gör som i Tyskland där man tar ut en platt årsskatt för husbilar, säger Per Nilsson.

Frågan har gått så långt att HRF gått in med en hemställan till Finansdepartementet.

– Vi vet att tjänstemän på både Skatteverket och Transportstyrelsen arbetar med framtida beskattningsmodeller av såväl person- som lätta transportbilar. Det sker utan att skilja ut husbilen, vilket vi är livrädda för, säger Per Nilsson.

Andra frågor som hämmar tillväxten inom campingnäringen är arbetsgivaravgift för unga, regler för plan- och byggärenden samt viktgränser för körkort.

– Vi såg gärna att den nedsatta arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år hade behållits. Att arbeta på camping är ett vanligt instegsjobb inte minst i glesbygd. För First Camp handlar det i år om sju miljoner kronor i avgifter som skulle ha kunnat användas till investeringar i våra anläggningar och därmed skapat nya arbetstillfällen, säger Johan Söörs, vd för First Camp som är landets största koncern inom camping.

Branschorganisationen Svensk Camping, SCR, efterlyser enklare regler och snabbare hantering av plan- och byggärenden.

– Strandskyddet är en gammal men ständigt aktuell fråga för våra medlemmar, men i takt med branschens tillväxt önskar vi även att kraven och processen för bygglov etc förenklas och snabbas på, säger Peter Jansson, tf vd för SCR.

Intresseorganisationen Caravan Club med 30 000 medlemmar är oroad över den svenska oviljan inför EU:s förslag att höja viktgränsen för B-körkort till 4 250 kilo för att anpassa till icke fossildrivna fordons högre vikt.

– Det är svårt att förstå varför det inte ska gå i Sverige när det inte är något problem i andra länder. Vi arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågan och våra, kalla det för avrostningskurser, är väldigt populära, säger Lars Lindström, vice ordförande för Caravan Club.

Branschsamtalet avslutades med att Per Nilsson berättade att arbetet med att bilda ett Riksdagens Campingnätverk har påbörjats. En första träff är inplanerad i november.

– Camping är en folkrörelse där minst en miljon svenskar campar varje år, avslutar Per Nilsson, ordförande HRF.

Please follow and like us:
Åter hotas svenskarnas husbilsdrömmar

Åter hotas svenskarnas husbilsdrömmar

Återigen förbereds en förändring – höjning – av skatten på nya husbilar, personbil klass II. Den femte på drygt ett decennium.

Nu reagerar fyra bransch- och intresseorganisationer inom mobilt boende i ett debattinlägg i Expressen över vad som åter är på gång på Finansdepartementet, Skatteverket och Transportstyrelsen.

De fyra vill ha lugn och ro från myndigheternas sida så att fler svenskar kan upptäcka husbilen som semesterform.

”Det finns en form av klåfingrighet som inträder lagom till varje gång som bransch och husbilsköpare hunnit med att anpassa sig till de nya villkoren. Så kan det inte vara! Utan vi vill att skatteuttaget ska vara rättvist, att eventuella förändringar är förutsägbara och långsiktigt hållbara”, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund som tillsammans med Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen driver Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar.

”Många svenskar drömmer om en egen husbil och husbilssemester med den frihet och möjlighet som den innebär. Men samtidigt pågår arbetet med nya och orättvisa skattemodeller som gör det nästan omöjligt att realisera husbilsdrömmen – vi talar åter om ett årligt skatteuttag på 33 000-46 000 kronor beroende på modell under de tre första åren.

Denna husbilsmardröm måste få ett slut, vilket vi inom Husbilskampen, tillverkare och återförsäljare av husbilar, campingvärdar, husbilsägare och husbilsverkstäder, är överens om”, skriver de fyra undertecknarna i debattinlägget i Expressen.

Husbilskampen vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till husbilens särart som fordon. Att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än personbilar och det stora flertalet lätta transportbilar.

”2021 kördes en privatägd husbil, personbil klass II, i snitt 539 mil medan en dieseldriven personbil, personbil klass I, 1490 mil. Allt enligt statliga TRAFA samtidigt som husbilen beskattades mångdubbelt för sina 36 procent av personbilens årliga körsträcka”, skriver debattörerna och lägger fram två alternativ till lösning på problemet med beskattningen:

  • antingen en beräkningsmodell som bygger på statistisk årlig körsträcka, ”årligt index”, för husbilar, personbilar klass II;
  • eller en platt, enhetsskatt för husbilar, som finns i många andra EU-länder, som Tyskland.

Frustrationen över hur husbilen skattemässigt hanteras är så pass stor att Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund i våras skickade en hemställan, vädjan, till Finansdepartementet.

” Vi vill ha slut på detta elände så att näringsidkare och privatpersoner vågar satsa på husbilssemester igen”, avslutar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund och talesperson för Husbilskampen.

Debattinlägg: https://www.expressen.se/debatt/ni-forstor-drommen-om-husbilssemester/

Please follow and like us: