Minskad nyregistrering av husvagnar – husbilar i nivå med tidigare år

Antalet nyregistrerade husvagnar minskar under februari månad jämfört med för ett år sedan. Antalet nyregistrerade husbilar är marginellt fler.

– Nedgången på vagnar är förväntad då många kunder nu avvaktar utvecklingen. Osäkerhet om elpriser, eventuella räntehöjningar och kriget i Ukraina påverkar såklart även vår bransch säger Per Nilsson, Ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Att husbilar håller sina nyregistreringssiffror är delvis en omvänd pandemieffekt. En del bilar som egentligen skulle levererats i höstas kom först nu. Flera återförsäljare upplever att intresset är fortsatt stort men att vissa kunder avvaktar just nu större investeringar, fortsätter Per Nilsson.

– Intresset för både husvagn och husbil är fortsatt stort. Möjligheterna som ges med ett mobilt boende och fördelarna både ekonomiskt och klimatpåverkansmässigt talar fortsatt för en positiv utveckling även om rådande omvärldsläge just nu påverkar även vår bransch, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för februari 2023

Under februari månad 2023 registrerades 62 husvagnar (motsvarande månad året dessförinnan registrerades 100). Hittills under 2023 betyder det 99 registrerade husvagnar mot 155 under samma period 2022. I procent innebär detta en minskning med 36,12 %.

Husbilsregistreringar för februari 2023

Februari månads husbilsregistreringar visar 134, medan det i februari föregående år registrerades 128. Hittills under kalenderåret 2023 har det totalt registrerats 200 husbilar, medan det under motsvarande period 2022 registrerades 204. I procent innebär detta en minskning med 1,96 %.

Please follow and like us:

2022: Ett bra år för mobilt boende

2022 var det femte bästa försäljningsåret för mobilt boende sett över de senaste tjugo åren.

Under 2022 registrerades totalt 8 709 fordon för mobilt boende i Sverige. Det gör 2022 till det femte bästa försäljningsåret jämfört med de senaste tjugo åren.

– Camping och mobilt boende behåller sin popularitet även om vi under hösten har märkt av de återverkningar Rysslands invasion av Ukraina fått på ekonomin, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Många kunder avvaktar just nu och det syns i nyregistreringssiffrorna. Under pandemiåren tillkom många nya kunder och intresset för mobilt boende ökade. Det underliggande intresset för mobilt boende är fortsatt starkt och branschen ser optimistiskt på framtiden, avslutar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

Husvagnsregistreringar för december 2022:
Under december månad 2022 registrerades 39 husvagnar. (Motsvarande månad förra året registrerades 70.) Hittills under 2022 betyder det 3 164 registrerade husvagnar mot 3 869 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 18,22 %.

Husbilsregistreringar för december 2022:
December månads husbilsregistreringar visar 87 nyregistreringar, medan det i december föregående år registrerades 141 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt regi­strerats 3 523 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 hade registrerats 5066. I procent innebär detta en minskning med 30,46 % för år 2022.

Please follow and like us:

HRF och besöksnäringen tar åter upp kampen om husbilsbeskattning

Sverige borde likt alla andra EU-länder ha ett beskattningssystem för husbilar som tar hänsyn till dess särart som fordon.

En rättvisare beskattning av nya husbilar står överst på agendan för Husbils- och Husvagnsbranschens Riksförbunds, HRF, nyvalde ordförande, värmlänningen och branschveteranen Per Nilsson.

”Lika snabbt och enkelt som regeringen kunde skrota klimatbonusen för elbilar, borde den kunna införa en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och hur den brukas”, menar Per Nilsson och branschföreningen.

Husbilar, personbil klass II, är en fordonstyp som fallit mellan stolarna i dels WLTP-systemet för beräkning av beskattning av CO2-utsläpp, dels bonus-/malussystemet för miljöstyrning. Detta har till följd att nyregistrerade husbilar – som körs ca 350 mil/år (2021) – sedan 2019 kan ha ett orealistiskt högt årligt fordonsskatteuttag. Ett skatteuttag som till och med är högre än en timmerbil som rullar 10 000 mil/år eller mer samt drar 4–6 liter bränsle per mil.

För att komma tillrätta med den orättvisa beskattningen som framför allt drabbar privatpersoner driver HRF i nära samarbete med intresseorganisationerna SCR Svensk Camping, Caravan Club och Sveriges Fordonsverkstäders Förening SFVF lobbykampanjen Husbilskampen sedan 2019. Kampanjens syfte är att få en rättvisare beskattning av husbilen, en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende och hur den brukas.

Nu, med många nya riksdagsledamöter och nya utskottssammansättningar, intensifieras Husbilskampen för en rättvisare beskattning.

”Vi har fakta och argumenten på vår sida, årlig körsträcka och körcykel skiljer sig väsentligt från andra lätta transportbilar samtidigt som familjesemester i husbil är ett av de allra mest hållbara semesteralternativen. Till detta ska även husbilens betydelse för besöksnäringen inte minst utanför storstäderna läggas, men också hur viktig själva husbilsbranschen är med tillverkare, återförsäljare och servicegivare för svensk ekonomi”, förklarar Per Nilsson.

Med hjälp av engagerade medlemsföretag och samarbetsorganisationerna har HRF en bra dialog med riksdagspolitikerna.

”Vi har ett bra gehör, och vi ges också rätt, men att sedan få en riksdagsmajoritet som gör likt i alla andra EU-länder och tar hänsyn till husbilens särart i hur den beskattas är ett svårt steg. Men regeringens agerande med elbilsbonusen ger oss hopp om en ändring”, säger Per Nilsson.

Redan 2019 erkände dåvarande finansministern, Magdalena Andersson, S, att Husbilskampens krav om förändring av skatten var högst relevant. För att blidka kritiken förenklades skattereglerna för av- och påställning av husbilar 2020. En lindring av skattetrycket som senare ätits upp av andra pålagor från S- och MP-regeringens sida.

”Vi vet att vi har rätt, de som väljer att köpa en ny husbil med bättre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda ska inte bestraffas. Som det är nu gynnas dem som väljer att importera en begagnad husbil med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda samtidigt som staten går miste om stora momsintäkter. Så får det inte vara”, avslutar Per Nilsson, nyvald ordförande för Husbil- och Husvagnsbranschens Riksförbund.

Läs mer i faktadokumentet: https://husbilskampen.se/faktadokument/

Please follow and like us:

Per Nilsson ny ordförande i HRF

På Husbil- och husvagnsbranschens Riksförbunds (HRF) årsmöte valdes Per Nilsson som ny ordförande. Per är i princip född in i branschen då hans far var grundare av Cabby Caravan, ett företag som Per själv var VD i fram till 2008. Efter detta har han bland annat verkat som agent för Euramobil och Karmann i Norden och diverse andra verksamheter.

– Framtiden för mobilt boende ser mycket ljus ut, säger Per Nilsson i en kommentar. Intresset för både husvagn och husbil har ökat starkt de senaste åren även om vi just nu precis som många andra branscher märker av en nedgång, fortsätter Per.

– Det skall bli riktigt kul att ta sig an branschens utmaningar och möjligheter. Förbundets medlemmar står starkt rustade för framtiden och allt fler upptäcker glädjen och friheten som mobilt boende ger.

HRF är den samlande organisationen för företag med svensk anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag samt återförsäljare. Som samlande branschförbund arbetar HRF för att ge branschen rätt affärsförutsättningar. HRF verkar bland annat för att utveckla sunda affärsprinciper i branschen till gagn för både näringsidkare och konsumenter.

Please follow and like us:

Tredje politikerträffen genomförd

På kort tid har Husbilskampen genomfört tre politikterträffar i syfte att lyfta frågan om den orättvisa husbilsbeskattningen på den politiska agendan. Den allra senaste träffen genomfördes hos Tumbo Husvagnar och Husbilar i sörmländska Kvicksund.

Det blev ännu ett bra möte med en bra och konstruktiv diskussion kring skattens konsekvenser för bransch och, inte minst, besöksnäringen. Föredragande på mötet var Mikael Blomqvist, adjungerad, i HRF:s styrelse medan Cecilia, Jan och Linnéa från Tumbo svarade för värdskapet.


Please follow and like us:

Husbilskampen drog till Hyssna

Husbilskampen har genomfört ett tredje dialogmöte med politiker kring den orättvisa beskattningen av husbilar på kort tid. Mötet, som skedde hos Forsbergs Fritidscenter i Hyssna mellan Göteborg och Borås, lockade fyra riksdags- och kommunpolitiker. 

Det blev ett bra samtal kring hur husbilsbranschens tillväxt påverkas negativt av den styvmoderliga behandlingen i bonus-malus-systemet. De deltagande politikerna från Moderaterna (Jan Ericson och Tomas Johansson) respektive Centern (Jessica Carlund och Pontus Johansson) menade att husbilsbeskattning är en typisk stad-land-fråga samt att den borde ha varit löst för länge sedan.

Please follow and like us:

Dialogmöte med ledande centerpolitiker

Husbilskampen har haft ett timmeslångt dialogmöte med fem ledande centerpolitiker. 

I mötet, som hölls i Hallsberg, deltog:

Linda Larsson, kommunalråd och distriktsordförande, Örebro.

Anders Åkesson, riksdagsledamot från Kalmar och Vice ordförande i trafikutskottet. Talesperson för Centerpartiet gällande transportinfrastruktur och IT.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot för Örebro. Kunnig inom skogsfrågor och jämställdhetsfrågor, samt intresserad av näringslivsfrågor. 

Lars-Göran Zetterlund, regionstyrelsen och regionfullmäktige i länet. Jobbar också med infrastruktur och samhällsbyggnadsfrågor och insatt i kollektivtrafikfrågor. 

Inga-Lill Andersson, lokalpolitiker Karlskoga. Kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande.

– Totalt sett ett väldigt bra möte, summerar Fredrik Engstrand, styrelseledamot HRF och värd för mötet som skedde i campingform. 

Please follow and like us:

Husbilskampen höjer trycket i vår

Husvagnsbranschens Riksförbund med samarbetspartners höjer trycket i opinionskampanjen ”Husbilskampen för en rättvisare beskattning”. Under maj kommer, bland annat, ett antal dialogmöten med i första hand riksdagspolitiker att genomföras. På det första dialogmötet, som hölls hos nyöppnade HymerCenter i Lomma 2 maj, deltog representanter från M, KD och SD. Husbilskampen representerades av Lars-Erik Hörmander, Fredrik Engstrand och Ola Ambuhm.

Please follow and like us:

Bilverkstadsorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening deltar i Husbilskampen

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, som bland annat organiserar och kvalitetscertifierar husbilsverkstäder, ansluter sig till ”Husbilskampen, för rättvisare beskattning av husbilar”. SFVF är Nordens största motorbranschorganisation med över 3000 medlemsföretag.

Husbilskampen är en opinionskampanj för en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och drivs av Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, i samarbete med intresseorganisationer inom camping och mobilt boende.

– Precis som Svensk Camping, SCR, och Caravan Club påverkas även våra medlemmar i allra högsta grad av den orättvisa beskattningen. Således är det ett naturligt steg för oss att sluta upp bakom HRF:s arbete för en rättvisare beskattning, säger Claes Åström, vd för SFVF.

Samtidigt är det klart att HRF intensifierar sitt lobbyarbete. Detta sker främst genom en utökad politisk dialog fram till riksdagsvalet.

Vad man vill, är att undanta nya husbilar från, eller åtminstone lindra effekterna av, CO2-beskattning enligt körcykeln WLTP och malus i miljöstyrningssystemet bonus-malus.

– Vi vet att vi har rätt i skattefrågan, att nya husbilar har en orättvis beskattning. Vi ges också rätt av en politisk majoritet i riksdagen, vilket ger förutsättningar för att husbilarna ska få en egen och mer rättvisande beskattning bara lagstiftningsfrågan lyfts i riksdagen, säger Lars-Erik Hörmander ordförande för HRF.

Sedan Husbilskampen inleddes 2019, har det skett en svängning i frågan inte minst tack vare dåvarande finansministern Magdalena Anderssons svar på att kritiken var befogad. Genom förenklade regler för av- och påställning av nya husbilar från mars 2021 har skatten inledningsvis lindrats, något som senare ätits upp av förändringar inom miljöstyrningssystemet bonus-malus som drabbat husbilar, personbil klass II, extra hårt.

– Idag är Sverige det enda EU-landet som inte tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det brukas när det ska beskattas. Det känns märkligt att en liten husbil som kör några hundra mil om året ska ha en högre beskattning än en timmerbil med fleraxlat släp som rullar 10 000-tals mil per år. Det måste vi få ändring på, därför fortsätter vi kampen, avslutar Lars-Erik Hörmander, HRF.

Please follow and like us:

Politisk majoritet stödjer Husbilskampen


Det finns numer i teorin en riksdagsmajoritet för att se över, utreda, beskattningen av husbilar.

Detta framkom vid riksdagsdebatten 25 februari om förändringar av det så kallade bonus-malus-systemet för förbättrad miljöstyrning av transportsystemet. Det var centerpartisten Helena Vilhelmsson som under debatten öppnade upp för en fortsatt debatt kring en lösning av den orättvisa beskattningen av husbilen. Sedan tidigare stödjer Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ett omtag i beskattningsfrågan speciellt för husbilarna.

I nuläget arbetar Husbilskampen med tre olika lösningar på hur den orättvisa beskattningen ska göras mer rättvis. Dessa är: En beskattning som tar hänsyn till husbilens verkliga särart som ett unikt fordon som i första hand är avsett för boende samt har en verklig körsträcka (688 mil/år enligt TRAFA) och körprofil som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. HRF:s beräkning är att detta motsvarar cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. Alternativt: En beskattningsmodell, eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant, som istället utgår helt från att varje husbil är ett helt unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Alternativt: Att behålla dagens ”skälig grund”.

Följ hela debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/forstarkt-och-forenklad-miljostyrning-i_H801SkU16


Bild: Helena Vilhelmsson, Centerpartiet
Please follow and like us: