2022: Ett bra år för mobilt boende

2022 var det femte bästa försäljningsåret för mobilt boende sett över de senaste tjugo åren.

Under 2022 registrerades totalt 8 709 fordon för mobilt boende i Sverige. Det gör 2022 till det femte bästa försäljningsåret jämfört med de senaste tjugo åren.

– Camping och mobilt boende behåller sin popularitet även om vi under hösten har märkt av de återverkningar Rysslands invasion av Ukraina fått på ekonomin, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Många kunder avvaktar just nu och det syns i nyregistreringssiffrorna. Under pandemiåren tillkom många nya kunder och intresset för mobilt boende ökade. Det underliggande intresset för mobilt boende är fortsatt starkt och branschen ser optimistiskt på framtiden, avslutar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

Husvagnsregistreringar för december 2022:
Under december månad 2022 registrerades 39 husvagnar. (Motsvarande månad förra året registrerades 70.) Hittills under 2022 betyder det 3 164 registrerade husvagnar mot 3 869 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 18,22 %.

Husbilsregistreringar för december 2022:
December månads husbilsregistreringar visar 87 nyregistreringar, medan det i december föregående år registrerades 141 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt regi­strerats 3 523 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 hade registrerats 5066. I procent innebär detta en minskning med 30,46 % för år 2022.

Please follow and like us: