Husbilsbranschen går in med en hemställan till regeringen om rättvis beskattning av husbilar

Husbilsbranschen ser med oro på eventuellt nya förändringar av beskattningen av nya husbilar, denna gång enligt ”skälig grund”. Därför har Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, skickat in en hemställan till finansdepartementet med kravet på en rättvis och förutsägbar, långsiktigt hållbar, beskattning av husbilar.

Fr.v. Jacob Lundberg, politiskt sakkunnig på finansdepartementet, och Mikael Blomqvist, HRF/Kabe.

– HRF vill att departementet påbörjar arbetet med att ta fram en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell för husbilar, personbil klass II, säger Per Nilsson, ordförande för HRF, och fortsätter:

– Detta för att dels företag inom mobilt boende och camping ska våga satsa på tillväxt, dels för att konsument ska våga köpa och äga en husbil utan rädsla för snabba förändringar och helt nya villkor.

Med sin hemställan vill HRF få ett slut på den orättvisa beskattningen av nya husbilar. Inget annat jämförbart EU-land har en så hög fordonsbeskattning av husbilar som Sverige har.

– HRF vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till dess särart som fordon, att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än det stora flertalet lätta transportbilar. Skatteuttaget ska vara rättvist och eventuella förändringar förutsägbara, säger Per Nilsson.

Husbilen, personbil klass II, har sedan 2010 varit utsatt för en mängd skatteförändringar. Vissa har varit planerade medan andra har tillkommit på grund av okunskap gällande fordonstypen. Skattens negativa påverkan på marknaden och för konsumtionen kunde tydligt ses vid införandet av bonus-malus (2018) tillsammans med WLTP-beskattning, (2019). Marknaden sjönk kraftigt under några år tills dess att skatteuttaget vid av- och påställning av fordon förändrades samt att branschen ställde om motortypen så att ”skälig grund” kunde användas för beräkning av skatteuttag. Det innebär att i många fall har den årliga fordonsskatten under de första tre åren efter detta varit i storleksordningen
13 000-16 000 SEK/år.

Nu pågår arbetet med en förändring av beräkningsmodellen för ”skälig grund”, vilket kommer att påverka branschen negativt enligt HRF som nu agerar. Årsskatten på en husbil riskerar att gå från ovan nämnda till en skatt som baseras på tjänstevikten och kommer storleksmässigt hamna mellan 33 000-44 000 SEK/år.

Skatteuttaget på fordonstypen påverkar viljan att konsumera husbilar i Sverige, enligt statistik från samarbetsorganisationen European Caravan Federation, ECF.

– Detta syntes tydligt 2018-2019 då den svenska marknaden backade kraftigt, minus 42 procent, medan andra jämförbara Europeiska länder med en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart hade tillväxt, säger Per Nilsson.

Som en del av opinionskampanjen ”Husbilskampen, för en rättvisare beskattning av husbilar”, har HRF bland annat presenterat en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till husbilens särart som ett alternativ till en ”platt” årlig husbilsskatt.

Nu vill branschorganisationen att Finansdepartementet tar itu med arbetet att finna en rättvis lösning.

Please follow and like us: