Camping får ett riksdagsnätverk

Riksdagen får ett nytt intressenätverk. Det är campingnäringen anfört av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, som bildar Campingnätverket i Riksdagen.

– Camping och mobilt boende är en folkrörelse med en miljon utövare varje år. Dessutom står camping och mobilt boende för majoriteten av utländska gästnätter i Sverige, något som man lätt glömmer bort när man diskuterar den svenska besöksnäringen, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

Syftet med nätverket är att skapa politisk förståelse för, och sprida information kring, svensk campings förutsättningar och villkor samt betydelse för tillväxt och regional utveckling. Det ska stimulera att fler riksdagsledamöter upptäcker och förstår folkrörelsen camping och campingens alla möjligheter.

Detta ska ske genom kunskapsutbytande dialog, föredrag och verksamhetsbesök, mellan bransch och företrädare för branschens alla företag samt intresseorganisationer, enligt programförklaringen.

Den första lunchträffen för Campingnätverket i Riksdagen arrangeras 29 november. På agendan står bland annat en summering av campingåret 2022-2023 samt frågor kring hur man skapar fortsatt tillväxt och stärker konkurrenskraften inom campingsektorn. 

– Camping och framför allt husbilsboende är ryggraden i besöksnäringen i glesbygd, samtidigt som det finns en enorm utvecklingspotential enbart inom detta område, säger Per Nilsson.

Medverkande är Per Nilsson, HRF, Martin Juhos, vd Svensk Camping och Johan Söör, vd First Camp.

För HRF:s vidkommande finns en huvudfråga, det är kravet på en rättvisare beskattning av husbilen, enligt Per Nilsson. 

– Glädjande är att finansminister Elisabeth Svantesson, M, efter interpellationsdebatt i riksdagen 17 november med dels Gunilla Svantorp, S, dels Thomas Morell, SD, tycks förstå problematiken med den orättvisa beskattningen och konsekvenser av den för såväl husbilsköpare som bransch, avslutar Per Nilsson.

I samarbete med Svensk Camping (SCR), Svenska Fordonsbranschen och Caravan Club driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning.

Please follow and like us: