Tydligt besked från (M): Ytterligare försämringar av skatten på husbilar skall stoppas!

Vid en pressträff hos Kabe AB gav Edward Riedel (M), ordförande i Riksdagens Finansutskott och Mats Green, Energi- och Näringspolitisk talesperson (M) tydliga besked – ytterligare försämringar av skatten på husbilar skall stoppas.

De riktade samtidigt en uppmaning till berörda myndigheter att avvakta med att göra förändringar av nuvarande regelverk tills dess att politiken hinner återkomma med ny lagstiftning.

Edward Riedel (M), ordförande i Riksdagens Finansutskott.

Sedan bonus-malus skatten infördes 2018 har den haft omfattande negativa konsekvenser för såväl tillverkare av husbilar, återförsäljare, campingar och svensk besöksnäring. Den orättvisa beskattningen riskerar dessutom att återigen fördubblas om de förslag som just nu förbereds hos Transportstyrelsen och Skatteverket genomförs. (M) sätter nu ned foten och klargör – vi vill lösa detta!

– Skattefrågan kring husbilar är en prioriterad fråga för Moderaterna, säger Edward Riedel och fortsätter,

– Vi kommer nu att förhandla med våra övriga samarbetspartier och återkomma under året med detaljer kring hur lösningen ser ut. Det finns flera olika sätt att lösa detta och jag vill inte låsa mig till ett sätt innan förhandlingen är klar.

Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund ser positivt på Moderaternas besked.

– Vi har sedan skatten infördes 2018 gång efter gång pekat på de orättvisa och negativa konsekvenser skatten har inneburit, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Det är bra att frågan nu närmar sig en lösning i och med Moderaternas besked idag, fortsätter Per Nilsson och avslutar,

– Det vi vill se är en rättvis beskattning som är långsiktigt förutsägbar.

Please follow and like us: