Skatter och regelverk största hoten för svensk camping

Det största hotet mot den framtida tillväxten inom svensk campingnäring är beskattningen av nya husbilar, personbil klass II. Det framkom under det branschsamtal som arrangerades på mässan Elmia Husvagn Husbil i Jönköping under fredagen.

– Får vi en ytterligare höjning av fordonsbeskattningen som innebär ett årligt skatteuttag på 36 000–44 000 kronor per husbil under de tre första åren, är risken stor att tillverkare, återförsäljare och i sin förlängning även campingnäringen drabbas mycket negativt. Inom husbilsnäringen kommer vi att få många konkurser. Allt förorsakat av en orättvis beskattningsmodell, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF.

Tillsammans med tre andra bransch- och intresseorganisationer, Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen, driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen. Kampanjen förespråkar en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det framförs.

– Nu beskattas husbilen för en genomsnittlig körsträcka för lätta transportbilar på 1 800 mil, medan den i realiteten är knappt 600 mil för vårt fordonsslag. Skatt ska man betala, men den ska vara rättvis. Därför vill vi att beskattning av husbilar, personbil klass II, beräknas utifrån ett ”index” baserat på genomsnittlig årlig körsträcka för fordonsslaget, alternativt att vi gör som i Tyskland där man tar ut en platt årsskatt för husbilar, säger Per Nilsson.

Frågan har gått så långt att HRF gått in med en hemställan till Finansdepartementet.

– Vi vet att tjänstemän på både Skatteverket och Transportstyrelsen arbetar med framtida beskattningsmodeller av såväl person- som lätta transportbilar. Det sker utan att skilja ut husbilen, vilket vi är livrädda för, säger Per Nilsson.

Andra frågor som hämmar tillväxten inom campingnäringen är arbetsgivaravgift för unga, regler för plan- och byggärenden samt viktgränser för körkort.

– Vi såg gärna att den nedsatta arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år hade behållits. Att arbeta på camping är ett vanligt instegsjobb inte minst i glesbygd. För First Camp handlar det i år om sju miljoner kronor i avgifter som skulle ha kunnat användas till investeringar i våra anläggningar och därmed skapat nya arbetstillfällen, säger Johan Söörs, vd för First Camp som är landets största koncern inom camping.

Branschorganisationen Svensk Camping, SCR, efterlyser enklare regler och snabbare hantering av plan- och byggärenden.

– Strandskyddet är en gammal men ständigt aktuell fråga för våra medlemmar, men i takt med branschens tillväxt önskar vi även att kraven och processen för bygglov etc förenklas och snabbas på, säger Peter Jansson, tf vd för SCR.

Intresseorganisationen Caravan Club med 30 000 medlemmar är oroad över den svenska oviljan inför EU:s förslag att höja viktgränsen för B-körkort till 4 250 kilo för att anpassa till icke fossildrivna fordons högre vikt.

– Det är svårt att förstå varför det inte ska gå i Sverige när det inte är något problem i andra länder. Vi arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågan och våra, kalla det för avrostningskurser, är väldigt populära, säger Lars Lindström, vice ordförande för Caravan Club.

Branschsamtalet avslutades med att Per Nilsson berättade att arbetet med att bilda ett Riksdagens Campingnätverk har påbörjats. En första träff är inplanerad i november.

– Camping är en folkrörelse där minst en miljon svenskar campar varje år, avslutar Per Nilsson, ordförande HRF.

Please follow and like us: