Utredning fastslår orättvis beskattning av husbilar i Sverige

Riksdagens Utredningstjänst, RUT, har snabbutrett beskattningen av husbilar i andra länder.  RUT:s rapport visar svart på vitt avseende hur orättvist nya husbilar beskattas i Sverige jämfört med andra EU-länder – ta del av rapporten: 

Please follow and like us: