HRF diskuterade förslag på lösning med ansvariga departement

26 september hade HRF möte med statssekreterarna på finans- och infrastrukturdepartementen kring beskattning av nyregistrerade husbilar.

Mötet skedde efter inbjudan från departementen. Från HRF:s sida deltog Tomas Haglund, Lars Bergholm och Mikael Blomqvist, medan från Infrastrukturdepartementet deltog Mattias Landgren och från finansdepartementet Leif Jakobsson. Båda statssekreterare och respektive ministers närmaste politiske tjänsteman.

Syftet med mötet var att de ville ha en nulägesbild över frågan eftersom den har flyttats upp på den politiska agendan – hamnat i debatten. Efter mötet är HRF:s slutsats att de vill hitta en lösning på beskattningsfrågan. Sedan vilken form lösningen kommer att ha vet HRF inte i nuläget.

– Mötet och diskussionen var bra – båda parter var pålästa, och vi hade med oss ett omfattande faktaunderlag, dels med teknik, lagar och regler, dels med statistik och marknadsbeskrivningar, samt tre olika förslag till lösning på frågan, sammanfattar HRF:s ordförande, Tomas Haglund.

Bild, fr v: Mattias Landgren, infrastrukturdepartementet, Tomas Haglund, Lars Bergholm och Mikael Blomqvist, HRF, samt Leif Jakobsson, finansdepartementet.

Please follow and like us: