Ännu inget besked om den nya och orättvisa ”husbilsskatten”

Frågan om den oskäliga och oproportionerliga beskattningen av nya husbilar, personbil klass II, från 1 september är ännu inte löst.

Branschorganisationen Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, väntar alltjämt på respons från det möte som de haft med finans- respektive infrastrukturdepartementen.

Organisationens företrädare är djupt bekymrade över hur ett av de mest klimatsmarta semesteralternativen kan straffskattas bort. I sin nuvarande form innebär WLTP-formeln att några av de allra vanligaste husbilarna får en årlig skatt på 30 000 kronor eller mer. Enligt HRF omfattas 95 procent av alla nyregistrerade husbilar av lagkravet och därmed den drastiskt höjda skatten.

– Marknaden för nya husbilar har minskat med 50 procent efter förste september och våra medlemmar inom tillverkning och försäljning överväger neddragningar. Redan har 25 medarbetare hos landets största husbilsbyggare, Kabe, sagts upp, berättar Tomas Haglund, ordförande för HRF och tillägger att importen av husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda från andra länder ökar.

Efter Transportstyrelsens tillbakatagna besked om husbilsbeskattningen, har den politiska aktiviteten ökat. I riksdagen har frågeställningar skickats till ansvarig minister, finansminister Magdalena Andersson (S) och i en interpellationsdebatt har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ställts till svars. Dessutom har motioner lämnats in. Parallellt med detta har HRF haft ett möte med statssekreterarna Leif Jakobsson (S) och Mattias Landgren (S) från finans- respektive infrastrukturdepartementen.

– Alla, från Transportstyrelsen till departementeten, är i grunden överens om att den nya skatten är orättvis. Att den slår fel när en liten 3,5-tons husbil som körs 688 mil i snitt per år får en skatt som är mångdubbelt högre jämfört med skatten för en 16-tons tung lastbil som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger Tomas Haglund och tillägger att HRF:s mål är att få beskattning som baseras på husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende.

Med stöd av Svensk Camping, Caravan Club och Husbilsklubben driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar.

Bild, fr v: Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet, Tomas Haglund, HRF, Lars Bergholm, HRF, Mikael Blomqvist, HRF, och Leif Jakobsson, Finansdepartementet.