Politisk majoritet stödjer Husbilskampen


Det finns numer i teorin en riksdagsmajoritet för att se över, utreda, beskattningen av husbilar.

Detta framkom vid riksdagsdebatten 25 februari om förändringar av det så kallade bonus-malus-systemet för förbättrad miljöstyrning av transportsystemet. Det var centerpartisten Helena Vilhelmsson som under debatten öppnade upp för en fortsatt debatt kring en lösning av den orättvisa beskattningen av husbilen. Sedan tidigare stödjer Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ett omtag i beskattningsfrågan speciellt för husbilarna.

I nuläget arbetar Husbilskampen med tre olika lösningar på hur den orättvisa beskattningen ska göras mer rättvis. Dessa är: En beskattning som tar hänsyn till husbilens verkliga särart som ett unikt fordon som i första hand är avsett för boende samt har en verklig körsträcka (688 mil/år enligt TRAFA) och körprofil som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. HRF:s beräkning är att detta motsvarar cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. Alternativt: En beskattningsmodell, eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant, som istället utgår helt från att varje husbil är ett helt unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Alternativt: Att behålla dagens ”skälig grund”.

Följ hela debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/forstarkt-och-forenklad-miljostyrning-i_H801SkU16


Bild: Helena Vilhelmsson, Centerpartiet
Please follow and like us: