Stort uppsving för husbilar

Över så gott som hela Europa har det under året varit ett stort uppsving för husbilsmarknaden, och totalt uppgår ökningen efter det tredje kvartalet till hela 13 procent.

Störst har uppgången varit i Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Portugal, Tyskland och Österrike medan Sverige – förmodligen mycket beroende på den oskäliga beskattningen – hör till det fåtal länder där antalet nyregistreringar har sjunkit.

I Tyskland (det enda land där oktobersiffrorna publicerats) har uppgången fortsatt – och det med ännu större styrka. Under oktober månad nyregistrerades mer än 4 900 nya husbilar, vilket är 88 % fler än under samma månad föregående år. Oktoberförsäljningen i Tyskland är dessutom avsevärt större än vad den totala årsförsäljningen i Sverige förväntas bli.

(Källor: ECF och CIVD.)