Dialogmöte med ledande centerpolitiker

Husbilskampen har haft ett timmeslångt dialogmöte med fem ledande centerpolitiker. 

I mötet, som hölls i Hallsberg, deltog:

Linda Larsson, kommunalråd och distriktsordförande, Örebro.

Anders Åkesson, riksdagsledamot från Kalmar och Vice ordförande i trafikutskottet. Talesperson för Centerpartiet gällande transportinfrastruktur och IT.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot för Örebro. Kunnig inom skogsfrågor och jämställdhetsfrågor, samt intresserad av näringslivsfrågor. 

Lars-Göran Zetterlund, regionstyrelsen och regionfullmäktige i länet. Jobbar också med infrastruktur och samhällsbyggnadsfrågor och insatt i kollektivtrafikfrågor. 

Inga-Lill Andersson, lokalpolitiker Karlskoga. Kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande.

– Totalt sett ett väldigt bra möte, summerar Fredrik Engstrand, styrelseledamot HRF och värd för mötet som skedde i campingform. 

Please follow and like us: