Starkt myndighetsstöd för omtag i husbilsskattefrågan

Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar får ett starkt stöd för sitt mål och arbete av två tunga expertmyndigheter i sina remissvar avseende förändringar i det nuvarande bonus-malus-systemet.

Förändringarna är en del av budgetförslaget för 2021.

Det är dels Transportstyrelsen som kräver en ny konsekvensutredning rörande beskattningen av husbilen, dels är det Energimyndigheten som kräver ett omtag eftersom det inte finns några husbilar som omfattas av bonus.

Myndigheternas svar till finansdepartementet visar att husbilskampen har rätt avseende skatteuttaget på husbilar, att det är både orättvist och i vissa hänseenden även godtyckligt, inte rättssäkert.

Just rättsosäkerheten är något som Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och Svensk Camping, SCR, lyfter fram i sina svar samtidigt som de ställer krav på någon form av förutsägbarhet vid förändringar. HRF:s och SCR:s remissvar är även djupare sett till konsekvensbeskrivningar för husbilsbransch och besöksnäring. Båda vill att beskattningen ska ta hänsyn till husbilens särart som fordon och hur det brukas.

Bland remissvaren är det också noterbart att Regelrådet, den fristående instans som ska utreda konsekvenser för näringslivet vid författningsändringar, helt utelämnar husbilen och besöksnäringen i sin konsekvensanalys. HRF har påtalat detta för Regelrådet efter att ha tagit del av deras remissvar.

Bild: Finansminister Magdalena Andersson på väg att lägga fram ett budgetförslag med ännu mer orättvis beskattning av husbilen.