Entusiasterna som blev en maktfaktor

När Husbilsklubben drog igång 2006 var det med rätt blygsamma ambitioner. De var ett 20-tal entusiaster med samma intressen, och ett mål om att kanske växa till några hundra.
– I dag är vi 15 000, säger klubbens ordförande, Leif Edström.

Medlemmarna förenas i kärleken till sina rullande sommarstugor, och Leif Edström själv är ett typexempel. Han arbetar som specialistofficerare inom flygvapnet. Men när arbetsveckan är över, kliver han in i husbilen och rullar iväg.
– Det är först då det blir helg på riktigt, säger han.
Husbilsklubben har inga anställda, istället köper de in de tjänster som behövs. Tjänsterna handlar till stor del om klubbens hemsida. Där har de saker som reseskildringar, en omfattande karta med ställplatser och ett välanvänt diskussionsforum. Dessutom en lista över olika förmåner som medlemmarna får för sin årsavgift på 100 kronor.
– Rabatter, på däck, drivmedel, färjebiljetter och liknande, säger Leif Edström.

Resan är målet. – Att kunna åka ner och ställa sig vid Storforsen, det blir inte mycket bättre än så, säger husbilsentusiasten Leif Edström.

Om klubben har någon makt? Nja, inget som Leif Edström funderat särskilt mycket på, inte tidigare i alla fall. Mest har den i så fall yttrat sig i påstötningar om saker som vägmärken och att förbättra standarden på landets ställplatser.

Men nu har problemet med de nya husbilsavgifterna tornat upp sig som ett bekymmer.
– Märkligt att de vill skatta oss sönder och samman, säger Leif Edström, som själv har ett äldre fordon och kommer undan med runt 7 000 per år.
– Men för dem som får fullt utslag kan det röra sig om upp mot 20 000. Det känns väldigt övermaga, säger han.

Kan ni påverka?
– Vi kan höja vår röst, och det tänker vi göra. Ta exempelvis fritidsbåtsägarna. Inte för att jag tycker att de ska sättas åt, men de beskattas inte alls på samma sätt. Det blir ju väldigt fel.

Men mår inte miljön bättre om även ni kör mindre?
– Vi kör inte mer än 600 mil i snitt, så det argumentet köper jag inte.

Så missgynnar lagstiftningen nyare husbilar

En annan aspekt som är viktig i miljösammanhang är att nyare husbilar ger lägre utsläpp än äldre modeller. Det missgynnas av den CO2-baserade beskattning enligt WLTP-körcykeln som infördes för husbilar, personbil klass II, 1 september 2019.

Konsekvenserna av beskattningsmodellen är att nybilsförsäljningen går ner samtidigt som importen av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda tenderar att öka.

Grunden till den orättvisa beskattningen är att Finansdepartementet, trots kritik från den utredande Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en schablonmässig beräkningsmodell som förenklat innebär att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil.

Något som är orättvist eftersom en liten husbil på 3,5 ton som körs knappt 700 mil per år får en CO2-beskattning i nivå med 16-tons tung lastbil som rullar 10 000-tals mil per år.

Husvagnsbranschens riksförbund ser två alternativ till en mer rättvis beskattning:

Alternativ 1: En beskattning som tar hänsyn till husbilens särart som ett unikt fordon i första hand avsett för boende, samt har en körsträcka* och körcykel som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. Enligt HRF:s beräkning motsvarar detta cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. (*688 mil/år enligt TRAFA)

Alternativ 2: En beskattningsmodell som utgår från att varje husbil är ett unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Detta eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant.

Fördel Swemester

Hemester eller Swemester är ett av de mest hållbara semesteralternativen. På klimatsmartsemester.se kan man beräkna sitt klimatavtryck och jämföra olika sätt att resa.
– På vår hemsida finns massor med förslag på hur du semestrar med lägre miljöpåverkan, säger Erik Lundberg, projektansvarig.

I sommar kommer många att semestra på hemmaplan vilket ökar populariteten för att resa med husbil eller husvagn. Klimatsmart semester är ett nätverk som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna.

– Vi vill på ett konkret sätt göra det enkelt att beräkna sitt klimatavtryck när det gäller turism och semesterresor, säger Erik Lundberg, som också är forskare på Centrum för turism vid Göteborgs handelshögskola.

Därför tog de fram en beräkningsmodell som tar hänsyn till både färdsätt och boende. Det går att jämföra olika alternativ och få förslag på mer klimatsmarta semesterresor och aktiviteter.

Att semestra med husbil eller husvagn i Sverige är ett bra alternativ för de som inte kör så långt.
– Det kan handla om att åka till en camping som ligger ett par timmar bort och kanske ta sig runt i närområdet med cykel.

Även dagens rekommendationer kring Coronapandemin talar för Swemester och om det snart öppnas upp för längre resor inom Europa så är husbilen helt klart ett bättre alternativ än flyget. – En avgörande faktor är också hur många som reser i husbilen. En familj med 3–4 personer minskar ju sitt klimatavtryck ytterligare. En annan fördel är att boendet följer med bilen jämfört med dem som flyger och sedan bor på hotell nere i södra Europa, vilket också ger ett ökat klimatavtryck. I Sverige är dock de flesta hotell mer miljömedvetna och använder till exempel grön el.

Detta är husbilskampen

Detta är husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Läs mer.

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Husbilen är ett klimatsmart och jämförelsevis hållbart semesteralternativ såväl för ”swemester” som för europasemester. 

Läs mer.

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Mobilt boende har en lång tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor inom det svenska näringslivet som omsätter 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning …

Läs mer. 

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Husvagnsbranschens Riksförbund har tagit fram ett argumenterande faktaunderlag som du kan läsa här:

Läs mer. 

Kontakta Husbilskampen

Husvagnsbranschens Riksförbund
Dalby–Viggeby 157
S-755 91 UPPSALA

Phone +46 (0)765 – 62 27 17
Fax +46 (0)18 – 38 23 58

E-mail: info@husvagnsbranschen.se