Husbilskampen drog till Hyssna

Husbilskampen har genomfört ett tredje dialogmöte med politiker kring den orättvisa beskattningen av husbilar på kort tid. Mötet, som skedde hos Forsbergs Fritidscenter i Hyssna mellan Göteborg och Borås, lockade fyra riksdags- och kommunpolitiker. 

Det blev ett bra samtal kring hur husbilsbranschens tillväxt påverkas negativt av den styvmoderliga behandlingen i bonus-malus-systemet. De deltagande politikerna från Moderaterna (Jan Ericson och Tomas Johansson) respektive Centern (Jessica Carlund och Pontus Johansson) menade att husbilsbeskattning är en typisk stad-land-fråga samt att den borde ha varit löst för länge sedan.

Dialogmöte med ledande centerpolitiker

Husbilskampen har haft ett timmeslångt dialogmöte med fem ledande centerpolitiker. 

I mötet, som hölls i Hallsberg, deltog:

Linda Larsson, kommunalråd och distriktsordförande, Örebro.

Anders Åkesson, riksdagsledamot från Kalmar och Vice ordförande i trafikutskottet. Talesperson för Centerpartiet gällande transportinfrastruktur och IT.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot för Örebro. Kunnig inom skogsfrågor och jämställdhetsfrågor, samt intresserad av näringslivsfrågor. 

Lars-Göran Zetterlund, regionstyrelsen och regionfullmäktige i länet. Jobbar också med infrastruktur och samhällsbyggnadsfrågor och insatt i kollektivtrafikfrågor. 

Inga-Lill Andersson, lokalpolitiker Karlskoga. Kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande.

– Totalt sett ett väldigt bra möte, summerar Fredrik Engstrand, styrelseledamot HRF och värd för mötet som skedde i campingform. 

Husbilskampen höjer trycket i vår

Husvagnsbranschens Riksförbund med samarbetspartners höjer trycket i opinionskampanjen ”Husbilskampen för en rättvisare beskattning”. Under maj kommer, bland annat, ett antal dialogmöten med i första hand riksdagspolitiker att genomföras. På det första dialogmötet, som hölls hos nyöppnade HymerCenter i Lomma 2 maj, deltog representanter från M, KD och SD. Husbilskampen representerades av Lars-Erik Hörmander, Fredrik Engstrand och Ola Ambuhm.

Detta är husbilskampen

Detta är husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Läs mer.

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Husbilen är ett klimatsmart och jämförelsevis hållbart semesteralternativ såväl för ”swemester” som för europasemester. 

Läs mer.

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Mobilt boende har en lång tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor inom det svenska näringslivet som omsätter 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning …

Läs mer. 

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Husvagnsbranschens Riksförbund har tagit fram ett argumenterande faktaunderlag som du kan läsa här:

Läs mer. 

Kontakta Husbilskampen

Husvagnsbranschens Riksförbund
070-365 40 99 Benvedsvägen 19
561 38 Huskvarna

E-mail: 
info@husvagnsbranschen.se