Husbilsbranschen vädjar till ministrar om stöd i fordonsskattefrågan

Nu hotas åter husbilssektorn av nya och orättvisa skattehöjningar. Vad ska vi göra?

Den frågan inleder ett brev ställt till dels finansminister Elisabeth Svantesson (M), dels näringsminister Ebba Busch (KD) undertecknat av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbunds ordförande och fem ledande aktörer, tillika medlemmar, inom husbilssektorn.

Detta efter nya hot mot beskattningen av nya husbilar.

”En höjd skatt på nya husbilar riskerar att en hel bransch slås ut med konsekvensen att tusentals anställda blir utan jobb. Om skatteändringen blir verklighet, är det försäljning av äldre begagnade fordon och gråimport som kommer att gälla i framtiden. Något som i sin tur innebär att fordon med mycket sämre miljöprestanda och ingen utveckling när det gäller trafiksäkerhet kommer att rulla på våra vägar. Detta kan knappast vara eftersträvansvärt för en ansvarstagande politiker”, skriver de oroade brevskrivarna.

Husbilsbranschen består av ca 140 företag med ca 2 300 anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter husbilar. Branschen omsätter ca 27 miljarder kronor/år och säljer årligen 4 000 nya respektive 20 000 begagnade husbilar på den svenska marknaden. 

Tidigare har branschen på olika sätt och tillämpningar av lagar och regelverk kunnat anpassa sig till de många förändringarna som varit inom husbilsbeskattning under det senaste decenniet. 

”Blir det som nu bereds – och kan beslutas – på tjänstemannanivå på Transportstyrelsen och Skatteverket verklighet, så har vi kommit till vägs ände som företagare inom husbilsbranschen. Då går det inte längre att driva eller investera i affärsrörelsen”, skriver de i brevet till Svantesson och Busch samtidigt som de konstaterar att det är bråttom eftersom förändringen kan träda ikraft inom kort. Skulle förändringen av beskattning enligt modellen ”skälig grund” träda i kraft, beräknas den årliga fordonsskatten för nya husbilar hamna i spannet 36 000-44 000 kronor under de tre första åren.

– Vi vill att Finansdepartementet stoppar det som är på gång på Transportstyrelsen och Skatteverket, samt omedelbart påbörjar arbetet med att ta fram en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell för husbilar, personbil klass II, säger Per Nilsson, ordförande för HRF och fortsätter:

– Vi vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till dess särart som fordon, att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än det stora flertalet lätta transportbilar. Skatteuttaget ska vara rättvist och eventuella förändringar förutsägbara, som det är nu är det svårt att vara husbilsföretagare!

Sedan tidigare ligger en hemställan från HRF hos Finansdepartementet i frågan.

Skatter och regelverk största hoten för svensk camping

Det största hotet mot den framtida tillväxten inom svensk campingnäring är beskattningen av nya husbilar, personbil klass II. Det framkom under det branschsamtal som arrangerades på mässan Elmia Husvagn Husbil i Jönköping under fredagen.

– Får vi en ytterligare höjning av fordonsbeskattningen som innebär ett årligt skatteuttag på 36 000–44 000 kronor per husbil under de tre första åren, är risken stor att tillverkare, återförsäljare och i sin förlängning även campingnäringen drabbas mycket negativt. Inom husbilsnäringen kommer vi att få många konkurser. Allt förorsakat av en orättvis beskattningsmodell, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF.

Tillsammans med tre andra bransch- och intresseorganisationer, Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen, driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen. Kampanjen förespråkar en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det framförs.

– Nu beskattas husbilen för en genomsnittlig körsträcka för lätta transportbilar på 1 800 mil, medan den i realiteten är knappt 600 mil för vårt fordonsslag. Skatt ska man betala, men den ska vara rättvis. Därför vill vi att beskattning av husbilar, personbil klass II, beräknas utifrån ett ”index” baserat på genomsnittlig årlig körsträcka för fordonsslaget, alternativt att vi gör som i Tyskland där man tar ut en platt årsskatt för husbilar, säger Per Nilsson.

Frågan har gått så långt att HRF gått in med en hemställan till Finansdepartementet.

– Vi vet att tjänstemän på både Skatteverket och Transportstyrelsen arbetar med framtida beskattningsmodeller av såväl person- som lätta transportbilar. Det sker utan att skilja ut husbilen, vilket vi är livrädda för, säger Per Nilsson.

Andra frågor som hämmar tillväxten inom campingnäringen är arbetsgivaravgift för unga, regler för plan- och byggärenden samt viktgränser för körkort.

– Vi såg gärna att den nedsatta arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år hade behållits. Att arbeta på camping är ett vanligt instegsjobb inte minst i glesbygd. För First Camp handlar det i år om sju miljoner kronor i avgifter som skulle ha kunnat användas till investeringar i våra anläggningar och därmed skapat nya arbetstillfällen, säger Johan Söörs, vd för First Camp som är landets största koncern inom camping.

Branschorganisationen Svensk Camping, SCR, efterlyser enklare regler och snabbare hantering av plan- och byggärenden.

– Strandskyddet är en gammal men ständigt aktuell fråga för våra medlemmar, men i takt med branschens tillväxt önskar vi även att kraven och processen för bygglov etc förenklas och snabbas på, säger Peter Jansson, tf vd för SCR.

Intresseorganisationen Caravan Club med 30 000 medlemmar är oroad över den svenska oviljan inför EU:s förslag att höja viktgränsen för B-körkort till 4 250 kilo för att anpassa till icke fossildrivna fordons högre vikt.

– Det är svårt att förstå varför det inte ska gå i Sverige när det inte är något problem i andra länder. Vi arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågan och våra, kalla det för avrostningskurser, är väldigt populära, säger Lars Lindström, vice ordförande för Caravan Club.

Branschsamtalet avslutades med att Per Nilsson berättade att arbetet med att bilda ett Riksdagens Campingnätverk har påbörjats. En första träff är inplanerad i november.

– Camping är en folkrörelse där minst en miljon svenskar campar varje år, avslutar Per Nilsson, ordförande HRF.

Åter hotas svenskarnas husbilsdrömmar

Åter hotas svenskarnas husbilsdrömmar

Återigen förbereds en förändring – höjning – av skatten på nya husbilar, personbil klass II. Den femte på drygt ett decennium.

Nu reagerar fyra bransch- och intresseorganisationer inom mobilt boende i ett debattinlägg i Expressen över vad som åter är på gång på Finansdepartementet, Skatteverket och Transportstyrelsen.

De fyra vill ha lugn och ro från myndigheternas sida så att fler svenskar kan upptäcka husbilen som semesterform.

”Det finns en form av klåfingrighet som inträder lagom till varje gång som bransch och husbilsköpare hunnit med att anpassa sig till de nya villkoren. Så kan det inte vara! Utan vi vill att skatteuttaget ska vara rättvist, att eventuella förändringar är förutsägbara och långsiktigt hållbara”, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund som tillsammans med Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen driver Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar.

”Många svenskar drömmer om en egen husbil och husbilssemester med den frihet och möjlighet som den innebär. Men samtidigt pågår arbetet med nya och orättvisa skattemodeller som gör det nästan omöjligt att realisera husbilsdrömmen – vi talar åter om ett årligt skatteuttag på 33 000-46 000 kronor beroende på modell under de tre första åren.

Denna husbilsmardröm måste få ett slut, vilket vi inom Husbilskampen, tillverkare och återförsäljare av husbilar, campingvärdar, husbilsägare och husbilsverkstäder, är överens om”, skriver de fyra undertecknarna i debattinlägget i Expressen.

Husbilskampen vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till husbilens särart som fordon. Att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än personbilar och det stora flertalet lätta transportbilar.

”2021 kördes en privatägd husbil, personbil klass II, i snitt 539 mil medan en dieseldriven personbil, personbil klass I, 1490 mil. Allt enligt statliga TRAFA samtidigt som husbilen beskattades mångdubbelt för sina 36 procent av personbilens årliga körsträcka”, skriver debattörerna och lägger fram två alternativ till lösning på problemet med beskattningen:

  • antingen en beräkningsmodell som bygger på statistisk årlig körsträcka, ”årligt index”, för husbilar, personbilar klass II;
  • eller en platt, enhetsskatt för husbilar, som finns i många andra EU-länder, som Tyskland.

Frustrationen över hur husbilen skattemässigt hanteras är så pass stor att Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund i våras skickade en hemställan, vädjan, till Finansdepartementet.

” Vi vill ha slut på detta elände så att näringsidkare och privatpersoner vågar satsa på husbilssemester igen”, avslutar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund och talesperson för Husbilskampen.

Debattinlägg: https://www.expressen.se/debatt/ni-forstor-drommen-om-husbilssemester/

Detta är husbilskampen

Detta är husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Läs mer.

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Husbilen är ett klimatsmart och jämförelsevis hållbart semesteralternativ såväl för ”swemester” som för europasemester. 

Läs mer.

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Mobilt boende har en lång tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor inom det svenska näringslivet som omsätter 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning …

Läs mer. 

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Husbils- och Husvagnsbranschens Riksförbund har tagit fram ett argumenterande faktaunderlag som du kan läsa här:

Läs mer. 

Kontakta Husbilskampen

Husbils- och Husvagnsbranschens Riksförbund
070-365 40 99
Benvedsvägen 19
561 38 Huskvarna

E-mail: 
info@husvagnsbranschen.se