Minskad nyregistrering av husvagnar – husbilar i nivå med tidigare år

Antalet nyregistrerade husvagnar minskar under februari månad jämfört med för ett år sedan. Antalet nyregistrerade husbilar är marginellt fler.

– Nedgången på vagnar är förväntad då många kunder nu avvaktar utvecklingen. Osäkerhet om elpriser, eventuella räntehöjningar och kriget i Ukraina påverkar såklart även vår bransch säger Per Nilsson, Ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Att husbilar håller sina nyregistreringssiffror är delvis en omvänd pandemieffekt. En del bilar som egentligen skulle levererats i höstas kom först nu. Flera återförsäljare upplever att intresset är fortsatt stort men att vissa kunder avvaktar just nu större investeringar, fortsätter Per Nilsson.

– Intresset för både husvagn och husbil är fortsatt stort. Möjligheterna som ges med ett mobilt boende och fördelarna både ekonomiskt och klimatpåverkansmässigt talar fortsatt för en positiv utveckling även om rådande omvärldsläge just nu påverkar även vår bransch, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för februari 2023

Under februari månad 2023 registrerades 62 husvagnar (motsvarande månad året dessförinnan registrerades 100). Hittills under 2023 betyder det 99 registrerade husvagnar mot 155 under samma period 2022. I procent innebär detta en minskning med 36,12 %.

Husbilsregistreringar för februari 2023

Februari månads husbilsregistreringar visar 134, medan det i februari föregående år registrerades 128. Hittills under kalenderåret 2023 har det totalt registrerats 200 husbilar, medan det under motsvarande period 2022 registrerades 204. I procent innebär detta en minskning med 1,96 %.

2022: Ett bra år för mobilt boende

2022 var det femte bästa försäljningsåret för mobilt boende sett över de senaste tjugo åren.

Under 2022 registrerades totalt 8 709 fordon för mobilt boende i Sverige. Det gör 2022 till det femte bästa försäljningsåret jämfört med de senaste tjugo åren.

– Camping och mobilt boende behåller sin popularitet även om vi under hösten har märkt av de återverkningar Rysslands invasion av Ukraina fått på ekonomin, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Många kunder avvaktar just nu och det syns i nyregistreringssiffrorna. Under pandemiåren tillkom många nya kunder och intresset för mobilt boende ökade. Det underliggande intresset för mobilt boende är fortsatt starkt och branschen ser optimistiskt på framtiden, avslutar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

Husvagnsregistreringar för december 2022:
Under december månad 2022 registrerades 39 husvagnar. (Motsvarande månad förra året registrerades 70.) Hittills under 2022 betyder det 3 164 registrerade husvagnar mot 3 869 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 18,22 %.

Husbilsregistreringar för december 2022:
December månads husbilsregistreringar visar 87 nyregistreringar, medan det i december föregående år registrerades 141 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt regi­strerats 3 523 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 hade registrerats 5066. I procent innebär detta en minskning med 30,46 % för år 2022.

HRF och besöksnäringen tar åter upp kampen om husbilsbeskattning

Sverige borde likt alla andra EU-länder ha ett beskattningssystem för husbilar som tar hänsyn till dess särart som fordon.

En rättvisare beskattning av nya husbilar står överst på agendan för Husbils- och Husvagnsbranschens Riksförbunds, HRF, nyvalde ordförande, värmlänningen och branschveteranen Per Nilsson.

”Lika snabbt och enkelt som regeringen kunde skrota klimatbonusen för elbilar, borde den kunna införa en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och hur den brukas”, menar Per Nilsson och branschföreningen.

Husbilar, personbil klass II, är en fordonstyp som fallit mellan stolarna i dels WLTP-systemet för beräkning av beskattning av CO2-utsläpp, dels bonus-/malussystemet för miljöstyrning. Detta har till följd att nyregistrerade husbilar – som körs ca 350 mil/år (2021) – sedan 2019 kan ha ett orealistiskt högt årligt fordonsskatteuttag. Ett skatteuttag som till och med är högre än en timmerbil som rullar 10 000 mil/år eller mer samt drar 4–6 liter bränsle per mil.

För att komma tillrätta med den orättvisa beskattningen som framför allt drabbar privatpersoner driver HRF i nära samarbete med intresseorganisationerna SCR Svensk Camping, Caravan Club och Sveriges Fordonsverkstäders Förening SFVF lobbykampanjen Husbilskampen sedan 2019. Kampanjens syfte är att få en rättvisare beskattning av husbilen, en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende och hur den brukas.

Nu, med många nya riksdagsledamöter och nya utskottssammansättningar, intensifieras Husbilskampen för en rättvisare beskattning.

”Vi har fakta och argumenten på vår sida, årlig körsträcka och körcykel skiljer sig väsentligt från andra lätta transportbilar samtidigt som familjesemester i husbil är ett av de allra mest hållbara semesteralternativen. Till detta ska även husbilens betydelse för besöksnäringen inte minst utanför storstäderna läggas, men också hur viktig själva husbilsbranschen är med tillverkare, återförsäljare och servicegivare för svensk ekonomi”, förklarar Per Nilsson.

Med hjälp av engagerade medlemsföretag och samarbetsorganisationerna har HRF en bra dialog med riksdagspolitikerna.

”Vi har ett bra gehör, och vi ges också rätt, men att sedan få en riksdagsmajoritet som gör likt i alla andra EU-länder och tar hänsyn till husbilens särart i hur den beskattas är ett svårt steg. Men regeringens agerande med elbilsbonusen ger oss hopp om en ändring”, säger Per Nilsson.

Redan 2019 erkände dåvarande finansministern, Magdalena Andersson, S, att Husbilskampens krav om förändring av skatten var högst relevant. För att blidka kritiken förenklades skattereglerna för av- och påställning av husbilar 2020. En lindring av skattetrycket som senare ätits upp av andra pålagor från S- och MP-regeringens sida.

”Vi vet att vi har rätt, de som väljer att köpa en ny husbil med bättre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda ska inte bestraffas. Som det är nu gynnas dem som väljer att importera en begagnad husbil med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda samtidigt som staten går miste om stora momsintäkter. Så får det inte vara”, avslutar Per Nilsson, nyvald ordförande för Husbil- och Husvagnsbranschens Riksförbund.

Läs mer i faktadokumentet: https://husbilskampen.se/faktadokument/

Detta är husbilskampen

Detta är husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Läs mer.

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Husbilen är ett klimatsmart och jämförelsevis hållbart semesteralternativ såväl för ”swemester” som för europasemester. 

Läs mer.

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Mobilt boende har en lång tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor inom det svenska näringslivet som omsätter 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning …

Läs mer. 

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Husbils- och Husvagnsbranschens Riksförbund har tagit fram ett argumenterande faktaunderlag som du kan läsa här:

Läs mer. 

Kontakta Husbilskampen

Husbils- och Husvagnsbranschens Riksförbund
070-365 40 99
Benvedsvägen 19
561 38 Huskvarna

E-mail: 
info@husvagnsbranschen.se