Husbilsskatten är ett hot mot ”swemestern”

Är finansminister Magdalena Andersson och den socialdemokratiska/miljöpartistiska regeringen en ”swemester”-sabotör? I ett debattinlägg i Expressen kräver Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), Svensk Camping (SCR) och Caravan Club att den nuvarande beräkningsmodellen för fordonsskatt på nya husbilar skrotas helt eller anpassas till husbilens särart som fordon och hur det brukas.

Debattörerna vill ha en rättvisare beskattning samtidigt som de vill se att fler väljer mobilt boende för semester på hemmaplan, swemester.

– Det är svårt att förklara för en husbilsköpare varför en liten 3,5-tons husbil som puttrar knappt 700 mil per år ska ha en årlig fordonsskatt som är dubbelt så hög än en 16-tons långtradare som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger Tomas Haglund, ordförande HRF, som tillsammans med Peter Jansson, tf vd SCR, samt Börje Swärdström, Caravan Club, undertecknat debattinlägget.

Under 2019 införde Sverige och Storbritannien som enda EU-länder beräkning av fordonsskatt för husbilar, personbil klass II, enligt körcykeln WLTP. Detta med resultatet att fordonsskatten för nyregistrerade husbilar rakade i höjden och blev oproportionerligt hög. För svenskt vidkommande passerade de mest populära modellerna med råge 30 000 kronor per år under de tre första åren.

Men redan i mars ångrade sig de brittiska lagstiftarna. Detta efter att ha konstaterat att det rekordhöga skatteuttaget (som inte var i närheten av det svenska) var mer till skada än nytta. Det drabbade direkt den inhemska husbilsindustrin och indirekt, på sikt, även besöksnäringen. Med bred majoritet röstade parlamentet för att skrota WLTP för husbilar.

– Kvar står nu Sverige som enda EU-land med att straffaskatta bort husbilen från marknaden. Övriga EU-länder har inte ens haft en tanke på att införa WLTP även för husbilar, utan tar hänsyn till husbilens särart som ett fordon i första hand avsett att bo i, berättar Tomas Haglund. 

Tillsammans driver de tre organisationerna inom mobilt boende ”Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar” sedan drygt ett år tillbaka.

Redan förra sommaren fick de besked från Transportstyrelsen om att nyregistrerade husbilar skulle undantas från skatteberäkning enligt körcykeln WLTP just på grund av sin särart som fordon. Ett besked som Transportstyrelsen senare tog tillbaka.

Efter trassligheterna hos Transportstyrelsen har hanteringen av ”husbilsskatten” varit en av de allra vanligaste frågeställningarna till finansministern i riksdagen. Under hård press tillsatte Magdalena Andersson (S) en utredning för att finna en lösning på orättvisan genom flexiblare regler för av- och påställning av husbilar. En utredning som visar att så länge som man vill hålla fast vid WLTP, så går det knappt att lindra skatteeffekterna genom regelförenklingar vid av-/påställning.

– Alla våra argument förstärks ytterligare när vi vet att husbilen är ett, jämförelsevis, klimatsmart och hållbart semesteralternativ, inte minst för familjesemester på hemmaplan, swemester, avslutar Tomas Haglund, ordförande för HRF.

Tomas Haglund, HRF. Peter Jansson, SCR. Börje Svärdström, Caravan.

Entusiasterna som blev en maktfaktor

När Husbilsklubben drog igång 2006 var det med rätt blygsamma ambitioner. De var ett 20-tal entusiaster med samma intressen, och ett mål om att kanske växa till några hundra.
– I dag är vi 15 000, säger klubbens ordförande, Leif Edström.

Medlemmarna förenas i kärleken till sina rullande sommarstugor, och Leif Edström själv är ett typexempel. Han arbetar som specialistofficerare inom flygvapnet. Men när arbetsveckan är över, kliver han in i husbilen och rullar iväg.
– Det är först då det blir helg på riktigt, säger han.
Husbilsklubben har inga anställda, istället köper de in de tjänster som behövs. Tjänsterna handlar till stor del om klubbens hemsida. Där har de saker som reseskildringar, en omfattande karta med ställplatser och ett välanvänt diskussionsforum. Dessutom en lista över olika förmåner som medlemmarna får för sin årsavgift på 100 kronor.
– Rabatter, på däck, drivmedel, färjebiljetter och liknande, säger Leif Edström.

Resan är målet. – Att kunna åka ner och ställa sig vid Storforsen, det blir inte mycket bättre än så, säger husbilsentusiasten Leif Edström.

Om klubben har någon makt? Nja, inget som Leif Edström funderat särskilt mycket på, inte tidigare i alla fall. Mest har den i så fall yttrat sig i påstötningar om saker som vägmärken och att förbättra standarden på landets ställplatser.

Men nu har problemet med de nya husbilsavgifterna tornat upp sig som ett bekymmer.
– Märkligt att de vill skatta oss sönder och samman, säger Leif Edström, som själv har ett äldre fordon och kommer undan med runt 7 000 per år.
– Men för dem som får fullt utslag kan det röra sig om upp mot 20 000. Det känns väldigt övermaga, säger han.

Kan ni påverka?
– Vi kan höja vår röst, och det tänker vi göra. Ta exempelvis fritidsbåtsägarna. Inte för att jag tycker att de ska sättas åt, men de beskattas inte alls på samma sätt. Det blir ju väldigt fel.

Men mår inte miljön bättre om även ni kör mindre?
– Vi kör inte mer än 600 mil i snitt, så det argumentet köper jag inte.

Så missgynnar lagstiftningen nyare husbilar

En annan aspekt som är viktig i miljösammanhang är att nyare husbilar ger lägre utsläpp än äldre modeller. Det missgynnas av den CO2-baserade beskattning enligt WLTP-körcykeln som infördes för husbilar, personbil klass II, 1 september 2019.

Konsekvenserna av beskattningsmodellen är att nybilsförsäljningen går ner samtidigt som importen av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda tenderar att öka.

Grunden till den orättvisa beskattningen är att Finansdepartementet, trots kritik från den utredande Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en schablonmässig beräkningsmodell som förenklat innebär att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil.

Något som är orättvist eftersom en liten husbil på 3,5 ton som körs knappt 700 mil per år får en CO2-beskattning i nivå med 16-tons tung lastbil som rullar 10 000-tals mil per år.

Husvagnsbranschens riksförbund ser två alternativ till en mer rättvis beskattning:

Alternativ 1: En beskattning som tar hänsyn till husbilens särart som ett unikt fordon i första hand avsett för boende, samt har en körsträcka* och körcykel som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. Enligt HRF:s beräkning motsvarar detta cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. (*688 mil/år enligt TRAFA)

Alternativ 2: En beskattningsmodell som utgår från att varje husbil är ett unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Detta eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant.

Detta är husbilskampen

Detta är husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Läs mer.

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Husbilen är ett klimatsmart och jämförelsevis hållbart semesteralternativ såväl för ”swemester” som för europasemester. 

Läs mer.

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Mobilt boende har en lång tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor inom det svenska näringslivet som omsätter 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning …

Läs mer. 

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Husvagnsbranschens Riksförbund har tagit fram ett argumenterande faktaunderlag som du kan läsa här:

Läs mer. 

Kontakta Husbilskampen

Husvagnsbranschens Riksförbund
Dalby–Viggeby 157
S-755 91 UPPSALA

Phone +46 (0)765 – 62 27 17
Fax +46 (0)18 – 38 23 58

E-mail: info@husvagnsbranschen.se