Otåliga husbilsägare väntar på besked


Onsdag 27 mars 2013. Östra och Västra riksdagshuset sett från Strömgatan. Riksbron.
Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag.

Många är oroliga över den framtida beskattningen av husbilar, personbil klass II, inte minst såhär i Midsommar- och semestertid. Många undrar om det blir sista sommaren med fri mobilitet för alla husbilsägare – kommer nästa sommar att bli ett schackspel med Transportstyrelsen och försäkringsbolagen med på- och avställningar, samtidigt som den svenska husbilsbranschen riskerar att långsiktigt skadas av ogenomtänkta politiska beslut? Besked önskas!

Från husbilsbranschen, Husvagnsbranschens Riksförbund, och med stöd av intresseorganisationerna Svenska Camping och Caravan Club arbetar vi på att finna en politisk lösning, lagändring, av den nuvarande beskattningsmodellen som börjar gälla 1 september 2019. Tillsammans vill organisationerna ha en beskattningsmodell som utgår från husbilens särart samt att bilen har en årlig körsträcka på under 700 mil. Detta för att fortsatt stimulera mobilt boende som semesterform.

Branschen, HRF, har haft möten med både Transportstyrelsen och Finansdepartementet. Något direkt resultat av dem föreligger ännu inte – dock har HRF inte avspisats utan funnit visst gehör från dem. Det finns en dialog.

Vidare har finansdepartementet fått ytterligare faktaunderlag med beräkningsmodeller samt nationell och europeisk statistik som styrker branschens befarade konsekvenser.

På en skriftlig fråga i riksdagen har finansminister Magdalena hänvisat till att det går att ställa av/på en husbil samt att alla måste bidra med sitt för att reducera CO2-utsläppen.

Såhär långt har HRF arbetat för en politisk lösning, kalla det för tyst diplomati, men vi har instrument för ett större nationellt upprop emot beskattningen genom Husbilskampen. Dock låter vi avvakta med det under tiden som myndighets- och de politisk kvarnarna maler på. Tiden går dock, och snart är det 1 september.