Husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra den nya beräkningsmodellen, WLTP, för fordonsbeskattningen av husbilar.

Vi är tillverkare och återförsäljare av husbilar och husvagnar samt av reservdelar och tillbehör som allt agera tillsammans genom Husbils- och Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF.

 

Sedan tidigare har den svenska husbilsmarknaden straffats ut av en brutal skattehöjning i och med införandet av bonus-malus-systemet för fordonsskatt.

Grunden till den orättvisa beskattningen är att Finansdepartementet, trots kritik från den utredande Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en schablonmässig beräkningsmodell som innebär, förenklat, att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil.

Vi vill ha beräkningsmodell som bygger på faktiska tal för hur husbilar brukas i Sverige. Enligt myndigheten för trafikanalys, TRAFA, körs en husbil i snitt 358 mil/år.